Hoppa till huvudinnehåll

Från skyfallskartering till beredskapsplanering 28/11

Skyfall kommer att bli allt vanligare och de kan inträffa var som helst i Sverige. För att minska konsekvenserna kan man förbereda sig – dels genom att kartera var vattenmängderna kommer att ta vägen, dels genom att planera förebyggande åtgärder och vad man gör när skyfallet kommer.

MSB har tagit fram en vägledning för kartering av skyfall och i ett projekt via Svenskt Vatten Utveckling tog Sweco fram en vägledning till hur en kommun kan komma igång med sitt skyfallsarbete.

Vi vill nu sprida information om dessa rapporter samtidigt som vi lyfter goda exempel. MSB och Svenskt Vatten bjuder därför in till ett heldagsseminarium i Göteborg 28/11 om dessa frågor. Innehållet för dagen är: 

  • Presentation av MSB:s vägledning
  • Presentation av rapportern om beredskapsplanering
  • Exempel på hur Göteborg och Kristinehamn arbetat med dessa frågor

Inbjudan och detaljerat program finns här.

Mer information samt anmälan hittar du här.