Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt nätverk för fosfor och andra avloppsresurser 19 december

Svenskt Vatten bjuder in till den första träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

Syftet med nätverket – vad vill vi göra?

Vi vill arbeta för att utifrån lokala förutsättningar nå så hållbara kretslopp som möjligt, med utgångspunkt i EU:s avfalls- och returhierarki och så högt upp i hierarkin som det finns potential för. Förebyggande kemikaliarbete är grunden för kretsloppsarbetet på alla nivåer i hierarkin.

För slam som inte kan återanvändas på åkermark på grund av brist på lämplig jordbruksmark inom rimligt avstånd eller vid för låg kvalitet på slammet, vill vi i nätverket uppmuntra till: Utveckling, utprovning och fullskaledrift i Sverige av olika lösningar där fosfor och gärna andra näringsämnen, biokol och ytterligare råvaror på ett effektivt och hållbart sätt kan återvinnas från avlopp, slam eller slamaska och återföras till åkermark.

Parallellt kommer Revaqs arbete att fortsätta, det ger både de reningsverk som producerar slam och de lantbrukare som använder slam från Revaq, möjlighet att återföra mull och växtnäring av allt bättre kvalitet till åkermarken.

Målgrupp:

Vi vill samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Plats och tid:

Torsdag den 19 december 2017 på At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Klicka här för karta.

Start: kl. 10.00 (kaffe och registrering från 9.30)
Avslut: kl 16.30

Seminarieavgift: 2900 kr

Länk till mer info och anmälan