Hoppa till huvudinnehåll

Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2017 (#NAM17)

Konferensen är ett forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.

Vi håller konferensen i Växjö den 24-25 januari 2017. Den är till för dig som arbetar med frågor som rör kommunalt dagvatten, avlopps- och slamhantering – oavsett om du finns på en liten eller i en stor kommunal VA-organisation, på en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Konferensen blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras.

Anmäl dig här och ta del av programmet så ses vi i Växjö.