Hoppa till huvudinnehåll

Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2017 (#NAM17)

Konferensen är ett forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.

Konferensen är till för dig som arbetar med frågor som rör kommunalt dagvatten, avlopps- och slamhantering – oavsett om du finns på en liten eller i en stor kommunal VA-organisation, på en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Konferensen blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras.

Boka den 24-25 januari 2017 i din kalender så ses vi i Växjö.