Hoppa till huvudinnehåll

Konferenser & seminarier

Svenskt Vattens ordnar varje år flera nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät. Varje år ordnar vi Vattenstämman - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor.

 • Var med under Vattenforum 2017

  Vattenforum är en plats under Almedalsveckan där branschen, politiker och andra intresserade samlas för att prata om viktiga samhällsutmaningar kopplat till vattenfrågor. Svenskt Vatten och övriga samarbetspartners hoppas att du som på ett eller annat sätt arbetar med vattenfrågor vill vara aktiv i eller besöka Vattenforum.

 • Seminarium 5/10: Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället – hållbar dagvattenhantering i praktiken

  Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Därför bjuder Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten in till ett seminarium om hur vi gemensamt ska anta den utmaning som skyfall innebär.

 • Vattenhantering i Sverige och Europa – forsknings- och innovationsbehov samt finansieringsmöjligheter, 6 okt 2017

  Vattenplattformen bjuder in aktörer inom vatten-, avlopp och dagvattenhantering för att identifiera viktiga forskningsfrågor från sektorn som underlag för att utveckla projekt och uppdatera Vattenvisionen från 2013. Representanter för myndigheter och finansiärer medverkar för att presentera möjligheter att söka finansiering från EU.

 • Forskning- och innovation för säkert dricksvatten, 29-30 november 2017

  Konferensen riktar sig till dig som vill ta del av den senaste utvecklingen i Sverige för att säkerställa att säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt. Flera forsknings- och innovationsprojekt arbetar med lösningar för att hantera dagens och kommande utmaningar inom dricksvattenområdet. Såväl ny teknik för dricksvattenberedning som lösningar för att hantera kemiska och mikrobiella risker kommer att presenteras av Sveriges ledande dricksvattenforskare och experter. Konferensen kommer även ge utrymme för diskussioner i form av tematiska workshops med mera.

 • Nationella Konferensen Avlopp&Miljö 2018 (#NAM18)

  NAM återkommer redan 2018. Reservera den 31 januari - 1 februari 2018 för två intressanta och spännande dagar på Linköping Konsert & Kongress.