Hoppa till huvudinnehåll

Konferenser & seminarier

Svenskt Vattens ordnar varje år flera nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät. Varje år ordnar vi Vattenstämman - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor.

 • Var med under Vattenforum 2017

  Vattenforum är en plats under Almedalsveckan där branschen, politiker och andra intresserade samlas för att prata om viktiga samhällsutmaningar kopplat till vattenfrågor. Svenskt Vatten och övriga samarbetspartners hoppas att du som på ett eller annat sätt arbetar med vattenfrågor vill vara aktiv i eller besöka Vattenforum.

 • Seminarium 5/10: Hur hanterar vi skyfallen tillsammans?

  Svenskt Vatten, Sveriges Stadsbyggare (f.d. SKT) och Svensk Försäkring anordnar 5/10 ett seminarium: ”Hur hanterar vi skyfallen tillsammans? – hållbar dagvattenhantering i praktiken”. Eftersom utmaningen i form av extrema skyfall kräver samverkan över kommunala kompetensgränser vill vi nå en bredare målgrupp genom att bredda arrangörsorganisationen.

 • Vattenstämman 2017 i Karlstad – Hur säkrar vi vattnet när Sverige växer?

  Vad behöver vi göra nu för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav i framtiden? De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år. Därför behöver vi, enligt Boverket, bygga drygt 700 000 nya bostäder. På årets Vattenstämma diskuterar vi planering och beslutfattande som leder till att vårt vatten säkras inför Sveriges snabba befolkningstillväxt och ökade behov av bostadsbyggande.

 • Nationella dricksvattenkonferensen 2017

  Konferensen äger rum 26–27 april i Göteborg och tar upp aktuella dricksvattenfrågor.