Hoppa till huvudinnehåll

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från genomförda konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät.

 • Forsknings- och innovationskonferens för hållbar dagvattenhantering

  Dokumentation från konferensen 30/11 - 1/12 2016 om den senaste utvecklingen i Sverige inom hållbar dagvattenhantering (från ny teknik för dagvattenrening till lösningar som minskar risken för översvämningar).

 • Vattenskyddsseminarium

  Den 17 november 2016 genomfördes ett seminarium om vattenskydd i Stockholm. Här hittar du dokumentationen.

 • Säkerhet inom dricksvattenförsörjningen

  Dokumentation från seminarium 12 november.

 • Nordiska fosforkonferensen 27-28 oktober i Malmö - Revaq utsett till ”A EU success story”

  Den 27-28 oktober hölls den första nordiska fosforkonferensen i Malmö. Konferensen är ett resultat av ett samarbete mellan de tre nordiska avfalls- och avloppsorganisationerna.

 • Vattenstämman 2016

  Här hittar du presentationerna (pdf) från seminarierna den 10 och 11 maj 2016 på Svenska Mässan i Göteborg.

 • Bra enkla avloppslösningar

  Ett seminarium om anläggningar med enkel och robust utformning som ger en resurseffektiv och bra avloppsrening som kan möta morgondagens utsläppskrav. Här hittar du seminariedokumentation.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen 19-20 april 2016

  Den Nationella Dricksvattenkonferensen hölls den 19-20 april 2016 i Malmö och är en mötesplats för dricksvattenproducenter, intressenter och forskare med aktuella projekt inom dricksvattenområdet. Här hittar du dokumentation från konferensen.

 • Water and Pharmaceuticals 12-13 April

  Dokumentation från konferensen Water and Pharmaceuticals - insights and perspectives for health and environment. 12-13 April, Uppsala, Sweden.

 • Rörnät och Klimat 2016

  16 - 17 mars genomfördes sjätte omgången av vår årliga konferens om rörnät och klimat. Här hittar du dokumentationen.

 • Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen

  Konferensen diskuterar och presenterar förslag på hur vi kan planera och verka i landsbygd, omvandlingsområden och tätort för att klara av att vända övergödning och miljöpåverkan från avlopp och växtnäring till en viktig resurs i den cirkulära ekonomin. Ett samarrangemang av: SKL, HaV, Naturvårdsverket, Avfall Sverige och Svenskt Vatten.