Hoppa till huvudinnehåll

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från Vattenstämman, nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät.

 • Vattenstämman 2017 i Karlstad – Hur säkrar vi vattnet när Sverige växer?

  Vad behöver vi göra nu för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav i framtiden? De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år. Därför behöver vi, enligt Boverket, bygga drygt 700 000 nya bostäder. På årets Vattenstämma diskuterade vi planering och beslutsfattande som leder till att vårt vatten säkras inför Sveriges snabba befolkningstillväxt och ökade behov av bostadsbyggande.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen 26–27 april 2017

  Den Nationella Dricksvattenkonferensen hölls den 26–27 april 2017 i Göteborg och är en mötesplats för dricksvattenproducenter, intressenter och forskare med aktuella projekt inom dricksvattenområdet. Här hittar du dokumentation från konferensen.

 • Rörnät och Klimat 2017

  Den 29 - 30 mars genomfördes sjunde tillfället av vår årliga konferens Rörnät och Klimat, denna gång i Malmö. Här hittar du dokumentationen.

 • Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2017 (#NAM17)

  Konferensen hölls i Växjö den 24-25 januari 2017. Den blev mycket uppskattad och deltagarna gav den totalbetyget 4,9 på en sexgradig skala. Här får du tillgång till dokumentationen. Vi var 200 deltagare från VA-organisationer, miljömyndigheter, miljödomstol, forskning och näringsliv som tillgodogjorde oss ny kunskap och fick ta del av ny regler samt erfarenheter och resultat av projekt och drift från små och stora VA-verksamheter. På seminarier och workshops diskuterade vi dagvatten- och bräddvattenåtgärder, läkemedelsrening och kretslopp och möjligheter att åstadkomma mer miljönytta. Vi besökte Växjös reningsverk och anläggningar för dagvatten och biogas.

 • Forsknings- och innovationskonferens för hållbar dagvattenhantering

  Dokumentation från konferensen 30/11 - 1/12 2016 om den senaste utvecklingen i Sverige inom hållbar dagvattenhantering (från ny teknik för dagvattenrening till lösningar som minskar risken för översvämningar).

 • Vattenskyddsseminarium

  Den 17 november 2016 genomfördes ett seminarium om vattenskydd i Stockholm. Här hittar du dokumentationen.

 • Säkerhet inom dricksvattenförsörjningen

  Dokumentation från seminarium 12 november.

 • Nordiska fosforkonferensen 27-28 oktober i Malmö - Revaq utsett till ”A EU success story”

  Den 27-28 oktober hölls den första nordiska fosforkonferensen i Malmö. Konferensen är ett resultat av ett samarbete mellan de tre nordiska avfalls- och avloppsorganisationerna.

 • Vattenstämman 2016

  Här hittar du presentationerna (pdf) från seminarierna den 10 och 11 maj 2016 på Svenska Mässan i Göteborg.

 • Bra enkla avloppslösningar

  Ett seminarium om anläggningar med enkel och robust utformning som ger en resurseffektiv och bra avloppsrening som kan möta morgondagens utsläppskrav. Här hittar du seminariedokumentation.