Hoppa till huvudinnehåll

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från Vattenstämman, nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät.

 • Microplastics, 8 November

  An IWA Sweden Conference about microplastics and how to reduce the emissions of them to water and soils.

 • Vattenskyddsseminarium 2017

  Ta del av presentationerna från vattenskyddsseminariet den 24 oktober 2017.

 • Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället, 5 okt 2017

  Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten genomförde den 5 okt ett seminarium om hur vi kan klimatsäkra våra samhällen – ”Hållbar dagvattenhantering i praktiken”. Många spännande föredrag! Ca 170 deltagare som representerade en stor bredd av kompetenser som behövs för att vi tillsammans ska kunna möta skyfallsutmaningen.

 • Vattenhantering i Sverige och Europa – forsknings- och innovationsbehov samt finansieringsmöjligheter, 6 okt 2017

  Vattenplattformsseminarium om viktiga forsknings- och innovationsfrågor för vattensektorn. Redovisning av möjligheter att söka finansiering.

 • Temadag: Lakvatten – så klarar vi utmaningarna i Revaq

  Ett samarrangemang av Avfall Sverige, RISE och Svenskt Vatten.

 • Vattenforum 2017

  Vattenforum är en plats under Almedalsveckan där branschen, politiker och andra intresserade samlas för att prata om viktiga samhällsutmaningar kopplat till vattenfrågor. Svenskt Vatten och övriga samarbetspartners hoppas att du som på ett eller annat sätt arbetar med vattenfrågor vill vara aktiv i eller besöka Vattenforum.

 • Vattenstämman 2017 i Karlstad – Hur säkrar vi vattnet när Sverige växer?

  Vad behöver vi göra nu för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav i framtiden? De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år. Därför behöver vi, enligt Boverket, bygga drygt 700 000 nya bostäder. På årets Vattenstämma diskuterade vi planering och beslutsfattande som leder till att vårt vatten säkras inför Sveriges snabba befolkningstillväxt och ökade behov av bostadsbyggande.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen 26–27 april 2017

  Den Nationella Dricksvattenkonferensen hölls den 26–27 april 2017 i Göteborg och är en mötesplats för dricksvattenproducenter, intressenter och forskare med aktuella projekt inom dricksvattenområdet. Här hittar du dokumentation från konferensen.

 • Rörnät och Klimat 2017

  Den 29 - 30 mars genomfördes sjunde tillfället av vår årliga konferens Rörnät och Klimat, denna gång i Malmö. Här hittar du dokumentationen.

 • Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2017 (#NAM17)

  Konferensen hölls i Växjö den 24-25 januari 2017. Den blev mycket uppskattad och deltagarna gav den totalbetyget 4,9 på en sexgradig skala. Här får du tillgång till dokumentationen. Vi var 200 deltagare från VA-organisationer, miljömyndigheter, miljödomstol, forskning och näringsliv som tillgodogjorde oss ny kunskap och fick ta del av ny regler samt erfarenheter och resultat av projekt och drift från små och stora VA-verksamheter. På seminarier och workshops diskuterade vi dagvatten- och bräddvattenåtgärder, läkemedelsrening och kretslopp och möjligheter att åstadkomma mer miljönytta. Vi besökte Växjös reningsverk och anläggningar för dagvatten och biogas.