Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning och Rekrytering

Läs mer om vilka kurser och konferenser som Svenskt Vatten ordnar och boka in dig på nästa tillfälle. Vi har också samlat de olika utbildningsvägar som gymnasier, högskolor och yrkesutbildningar erbjuder inom vattentjänstområdet.

Svenskt Vatten erbjuder kurser med olika inriktning inom dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, ledningsnät, VA-ekonomi, VA-juridik, kundservice, upphandling och mycket mer. Ett av våra viktigaste uppdrag att hjälpa våra medlemmar med deras kompetensutveckling. Svenskt Vatten ska främja ungdomars intresse av vattentjänsterna i grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Vi erbjuder också ett flertal seminarier och nationella konferenser varje år.

Det finns även möjlighet till kvalificerad vidareutbildning genom att delta i de kurser som anordnas av högskoleprogrammens Vattenforskarskola.

VA-branschens rekryteringsbehov
Slutrapport 2017 (pdf)