Hoppa till huvudinnehåll

Ge synpunkter på vårt  utkast till remissvar på Dricksvattenutredningen

Du som är medlem kan till den 15 oktober ge synpunkter på Svenskt Vattens utkast till remissvar på Dricksvattenutredningen.

Utkastet till remissvar kan inte åberopas som Svenskt Vattens färdiga ståndpunkter.

Medlemmar kan lämna synpunkter på mejl till peter.sorngard(a)svensktvatten.se eller per telefon 072-530 74 01.