Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev

Svenskt Vatten har flera digitala nyhetsbrev om vad som är på gång. Målgruppen är bland annat anställda och politiker i VA-organisationerna, forskare och företagsabonnenter.

Svenskt Vatten informerar

Vårt nyhetsbrev som skickas varje månad samt vid behov. Här tar du del av allt från kurser och seminarier, aktuell politik, Svenskt Vattens påverkansarbete eller ny forskning.

Nyhetsbrev från Svenskt Vatten Utveckling

Vårt nyhetsbrev som presenterar resultat i projekt som Svenskt Vatten finansierar. Här får du som är intresserad av våra utvecklingsprojekt inom VA tillgång till våra rapporter. Medlemmar har 3 månaders förhandsvisning och därefter skickas resultaten till övriga. Svenskt Vatten utveckling skickar även ut ett informationsblad (pdf) varje år.

Nyhetsbrev om utbildning

En eller två gånger per termin skickar vi ut information om aktuella utbildningar inom exempelvis dricksvatten, avlopp & miljö, rörnätsfrågor. Fler utskick kan förekomma om vi har nya utbildningar eller lagt in fler tillfällen av en fullbokad kurs.

Nyhetsbrev om kommunikation

Skickas varje månad till alla som arbetar med information och kommunikation hos våra medlemmar. Handlar bland annat om kommande, pågående och genomförda kampanjer.

Vill du ta del av något utskick?

Kontakta pia.svardinger@svensktvatten.se för att skriva upp dig på någon av våra nyhetslistor. Hör av dig om du inte längre vill få våra utskick eller om du vill uppdatera kontaktuppgifter.