Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Vilka material är okej att använda i kontakt med dricksvatten?

  Svenskt Vatten arbetar aktivt med frågan om att säkerställa att produkter och material som används i kontakt med dricksvatten inte släpper ifrån sig ämnen som är skadliga för människors hälsa.

 • Nuläge och framtid på Svenskt Vatten

  Den 1 februari hade Svenskt Vattens styrelse ett extrainsatt telefonmöte för att hantera läget då flera medarbetare sagt upp sig strax före jul. Ändringarna i verksamhetsplanen för 2018 innebär huvudsakligen att ett antal aktiviteter behöver skjutas på medan de flesta kommer att kunna genomföras enligt tidigare plan. Budgeten ligger fast – en viss omfördelning kan dock komma att ske mellan olika poster.

 • Sven Melander, diskussionsledare på Vattenstämman 2018

  Helsingborg Arena 22-23 maj

 • Guide för nödvattenplanering

  Livsmedelsverket har tagit fram en guide för nödvattenförsörjning som ska vara till hjälp för kommunerna i deras arbete.

 • Bra utfall för yrkeshögskoleutbildningar med VA-inriktning

  Nyligen kom beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolor (MYH) angående vilka ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar som har blivit beviljade. Av totalt 1208 inkomna ansökningar beviljades 525 utbildningar, den högsta andelen (43 %) någonsin.

 • Strömstads kommun kranmärks

  Efter fullmäktigebeslut kranmärks hela kommunens verksamhet.

 • Bibehållen juridisk kompetens på Svenskt Vatten

  Gilbert Nordenswan, erfaren jurist och expert på Vattentjänstlagen och annan va-juridik, fortsätter sin anställning på Svenskt Vatten.

 • Möte med miljöministern om hur Sverige ska klara EU:s krav på vissa avloppsreningsverk

  Svenskt Vatten, kommunstyrelseordföranden, landshövdingar och Naturvårdsverket samtalade idag med miljöminister Karolina Skog om hur svenska avloppsreningsverk ska genomföra EU:s krav på dem. Det blev ett konstruktivt möte.

 • Examen för studenterna på Miljö- och VA-teknik i Ludvika

  Ulrika Engvall besökte nyligen Västerbergslagens Utbildningsförbund i Ludvika för att närvara på examensdagen för de studenter som studerat Miljö- och VA-teknik.

 • Tidningen Svenskt Vatten blir Vattenmagasinet

  Digitalisering och mediautvecklingen i stort gör att Svenskt Vattens traditionella tidning går i graven och ersätts av Vattenmagasinet. Det kommer att ha en vår- och en höstutgåva, bli avsevärt tjockare och med en högre ambition vad gäller innehåll, bilder och papper och med en betydligt längre livslängd. Inriktningen kommer att vara på fördjupning inom teknik och kompetensförsörjning inom VA.