Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Pär Dalhielm som Lucka 21 hos Miljö&Utveckling

  Som lucka 21 intervjuas Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm i Miljö&Utveckling.

 • Svenskt Vattens kontor under helgerna

  Vårt kontor är obemannat mellan 24 december 2018 och 6 januari 2019.

 • Ny skadeståndsdom efter källaröversvämning

  Svenskt Vatten skrev i oktober om ett skadeståndsmål då fastighetsägaren och VA-huvudmannen fick delat ansvar för en översvämningsskada. Nu har Mark- och miljööverdomstolen upphävt VA-nämndens beslut och avslagit fastighetsägarens skadeståndsyrkande.

 • Adidas fortsätter att sälja silverbehandlade kläder trots fara för vattenmiljön

  I ett brev till en lång rad svenska sportkedjor uppmanar Svenskt Vatten dem att fasa ut alla kläder som behandlats med silver från butikshyllorna. - Silver är giftigt i vattnets kretslopp och vi vill informera sportkedjorna hur de på ett enkelt sätt kan bidra till bättre miljö och friskare vatten, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

 • Rent vatten räddar liv

  För fjärde året i rad stöttar vi WaterAid Sverige med en julgåva. Tillsammans kan vi hjälpa de 844 miljoner människor på vår jord som inte har tillgång till rent vatten.

 • Riksrevisionen kritiserar Naturvårdsverkets vägledning

  Svenskt Vatten delar kritiken mot vägledningen om miljöbalken och Naturvårdsverket för brister i råd- och stödverksamheten. Myndigheterna och tillsynsvägledningens innehåll lever enligt Riksrevisionen inte upp till förväntningarna.

 • Välkomna till Rörnät och Klimat 2019, Göteborg – anmälan är öppen!

  Svenskt Vatten arrangerar "Rörnät och Klimat 2019", 26-27 mars 2019, Gothia Towers, Göteborg. Detta blir det 9:e årets Rörnät och klimat-konferens.

 • Säkerhetsnätverk inom VA bildat

  För en tid sedan gick Svenskt Vatten ut med en efterlysning av personer som skulle vilja medverka i ett nätverk för säkerhetsansvariga. Intresset var stort från såväl små som stora medlemsorganisationer och den 4 december 2018 genomfördes nätverkets första träff på Svenskt Vattens kontor i Alvik i Stockholm.

 • Nytt vattenverk tryggar vattenförsörjningen i Örnsköldsvik

  Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. I slutet av 2018 startar bygget av Örnsköldsviks största och modernaste vattenverk. Bakgrunden är att vattenförsörjningen behöver säkras inför framtiden. Det nya vattenverket GerBy beräknas stå klart år 2020 och ska se till att rent vatten fortsätter att nå kunderna lång tid framöver.

 • Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

  En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.