Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Hållbarhetsindex 2018

  Årets hållbarhetsindexundersökning öppnar den 10 september och är öppen till den 9 november. Verktyget är efter fyra år beprövat och har blivit en allmänt accepterad måttstock på VA-verksamhetens hållbarhet. Under åren som hållbarhetsindex genomförts har antalet deltagande kommuner stadigt ökat för varje år, från 97 stycken 2014 till 152 stycken 2017.

 • Så löstes gåtan med det förorenade badvattnet

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018. Med hjälp av DNA-sekvensering har Nybro kommun hittat smittkällan till föroreningar i en badsjö. Därmed kan rätt åtgärder vidtas och stadens invånare kan få en sommar utan badförbud.

 • Nya krav från HaV ökar kostnader för kväverening utan miljönytta

  Svenskt Vatten underkänner konsekvensutredningen som innehåller grova faktafel.

 • Det ska vara lätt att välja standardavtal

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018. Städernas tillväxt, skriande underhållsbehov inom VA-sektorn och bristande tillgång på arbetskraft har lett till att upphandlingsfrågorna blivit allt viktigare. Det finns inte utrymme för feltolkningar som ökar arbetsbördan och kostnaderna.

 • Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

  Naturvårdsverket har beviljat Svenskt Vattens ansökan. I början av juni 2018 ansökte Svenskt Vatten hos Naturvårdsverket om medel för att starta upp en beställargrupp för sina medlemmar.

 • Ingen lägre avgift vid bevattningsförbud

  I samband med bevattningsförbud framförs ibland önskemål från fastighetsägare om reducerad brukningsavgift med hänvisning till den begränsade förmågan att nyttja vattentjänsten.

 • Anna Norström ny utvecklingsledare

  Den 1 november börjar Anna Norström som utvecklingsledare på Svenskt Vatten.

 • Gästkrönika: Aldrig har våra frågor varit i fokus så som nu

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018. Under lång tid har en fungerande VA-infrastruktur kunnat tas för given som följd av tidigare framsynta investeringar. Nu däremot står vi inför stora behov av både betydande underhållsinsatser och kapacitetsökningar.

 • Diplomkurser öppnar nya dörrar

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Linda Wendt, drifttekniker i Skövde kommun, arbetar sedan ett antal år tillbaka med driften av dricksvatten till de cirka 45 000 abonnenterna i Skövde tätort och kringliggande orter. Det innebär bland annat att se till att pumpstationer, reservoarer och ledningsnät är i gott skick och rengörs ordentligt.

 • Ny VD för Svenskt Vatten

  Pär Dalhielm, idag direktör för förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad i Västerås stad, blir från 1 november ny vd på Svenskt Vatten. Han har en bred erfarenhet från politiskt styrda organisationer så väl på kommunal, regional som nationell nivå.