Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • VD Anna Linusson lämnar Svenskt Vatten

  Styrelsen för Svenskt Vatten har 14 mars gjort en överenskommelse med Anna Linusson som innebär att hon slutar som VD.

 • Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet

  Regeringen har beslutat om en remiss till lagrådet med nya regler för vattenkraft och andra verksamheter. Det som hittills presenterats har rört vattenkraft. Svenskt Vatten förväntar att regeringen och delar av Alliansen också har löst det allvarligaste hindret för bättre rening av avloppsvatten och en död hand över bostadsbyggandet.

 • Ny utbildningsledare till Svenskt Vatten

  Sara Bohlinder har anställts som ny utbildningsledare och kommer att börja sin anställning under maj månad. Sara kommer närmast från en befattning som Marketing and Training Manager på DNV GL (som tidigare var Det Norske Veritas med mera) och har lång erfarenhet av utbildningsverksamhet i näringslivet.

 • Högsta domstolen avgör om vatten är en vara eller en tjänst

  Ronneby Miljö och Teknik AB har levererat dricksvatten förorenat av potentiellt hälsofarliga s.k. PFAS-ämnen. Beslutet om vilken lagstiftning som ska användas i skadeståndsprocessen får långtgående konsekvenser.

 • Mer än 500 anmälda till Rörnät och Klimat 2018

  Årets konferens om Rörnät och Klimat som äger rum på Stockholmsmässan den 13-14 mars har nu nått över 500 anmälda. Dessutom har 34 företag anmält sig som utställare.

 • Svenskt Vatten söker Expert inom rörnät och klimatanpassning

  Du rapporterar till chefen för Vattentjänstenheten och dina kollegor inom enheten är några av Sveriges ledande experter inom VA-området som arbetar med ett övergripande nationellt perspektiv.

 • Revaq och Svensk Dagligvaruhandel

  Svensk Dagligvaruhandel kommer inte längre ingå i Revaqs styrgrupp - men Svenskt Vatten kommer självklart att fortsätta att ha en bra dialog med dagligvaruhandeln såväl nationellt som lokalt. Dagligvaruhandelns roll för uppströmsarbete och ett bättre kretslopp är mycket viktigt och Svensk Dagligvaruhandel har ett fortsatt stort engagemang i hållbarhetsfrågorna.

 • Biogas - nya HBK-kriterier

  Viktigt för alla biogasproducenter som levererar till fordonsgas - ny version av hbk-beräkningsverktyget ger bättre växthusgasvärden för biogas. För att biogasens växthusgasvärde inom hbk ska bli så bra och rättvisande som möjligt uppmanas samtliga rapporteringsskyldiga för biogas för transportändamål att använda faktiska beräkningar med hjälp av det uppdaterade verktyget vid 2018 års rapportering.

 • VA-investeringarna behöver öka – möjligt att ta del av hela seminariet i efterhand

  Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk behöver öka. Högre krav på rening och ett ökat behov av klimatanpassning kommer kräva åtgärder för att förstärka vatten- och avloppsverksamheten.

 • Ny dricksvattenexpert till Svenskt Vatten

  Birger Wallsten, idag VA-strateg på det kommunala bolaget Mälarenergi AB i Västerås, börjar arbetet som Svenskt Vattens nya dricksvattenexpert 1 maj. Han är hydrogeolog och har sedan 1989 arbetat inom VA-området i Västerås och har följaktligen mångårig erfarenhet inom dricksvatten- och rörnätsområdet.