Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Jes la Cour Jansen vinnare av BIOFOS Ressourcepris 2018

  Professor emeritus i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid institutionen för kemiteknik vid Lunds Universitet, Jes la Cour Jansen, är en av två föregångare inom VA-branschen som på årets Dansk Vand konferens blivit tilldelad BIOFOS Ressourcepris.

 • Magnus Bäckström anställs hos Svenskt Vatten

  Den 1 mars 2019 kommer Magnus Bäckström, idag Bodens kommun, att börja sin anställning hos Svenskt Vatten. Han kommer att arbeta 1-2 dagar i veckan på kontoret i Stockholm och resten från hemmet i Boden.

 • Läget kring förslaget till nytt dricksvattendirektiv

  Europaparlamentet röstade den 23 oktober om förslag till förbättringar av EU-kommissionens förslag till nytt dricksvattendirektiv. Ändringsförslagen är framtagna av EU-parlamentets Miljöutskott (ENVI) och Svenskt Vatten har genom sitt deltagande i EurEau varit med och aktivt påverkat innehållet i förslagen.

 • Kompetensförsörjningen en ödesfråga för svensk VA

  Den 17 januari 2019 samlas HR-ansvariga från Sveriges VA-organisationer till ett första nätverksmöte i Stockholm. Branschens kompetensförsörjning kommer att vara ett av Svenskt Vattens särskilda satsningsområden under nästa år.

 • Bra men ofullständigt om enskilda avlopp – svagt om klimatanpassning

  I Svenskt Vattens remissvar till utredningen om hållbara vattentjänster välkomnas att fastighetsägare på landsbygden ges bättre möjlighet att själva ordna sina avlopp, men bara om de är långsiktigt hållbara. Annars kan kommunerna ändå tvingas bygga ut kommunalt avlopp, vilket vore olyckligt för alla.

 • Aktuellt från Bryssel

  Just nu är det mycket som händer i Bryssel som kommer att få stor påverkan för den svenska vattensektorn framöver. Inte mindre än 14 EU direktiv eller strategier, med starka kopplingar till allmänna vattentjänster, är uppe för översyn inom de närmaste åren. När direktiven förändras måste den svenska lagstiftningen anpassas för att vara förenlig med dessa.

 • Många små insatser ger stora samlade miljövinster

  Ny rapport från landets 42 Revaq-certifierade reningsverk Det långsiktiga och metodiska miljöarbetet i landets Revaq-certifierade reningsverk fortsätter med framgång. Under 2017 återfördes åkermarken: 1500 ton fosfor och 2500 ton kväve samt en lång rad makro- och mikronäringsämnen som kalcium, magnesium, svavel, mangan och zink via slammet till åkermark. Genom att slammet användes på jordbruksmark kunde också 25 000 ton CO2 bindas i åkermarken.

 • Kemikalieinspektionen startar utredning av produkter med antibakteriellt silver

  Svenskt Vatten har låtit genomföra laboratorieanalyser av silver i sportkläder. Kläder behandlade med biocider, alltså giftiga ämnen, ska vara tydligt märkta med detta. I Svenskt Vattens rapport ”Silverläckan” framgår att flera butiker slarvar med märkningen och Svenskt Vatten har anmält detta till Kemikalieinspektionen. Bland butikerna finns Adidas, Add Nature och Fitnessbutiken.se.

 • Europaparlamentet röstade om dricksvattendirektivet

  Europaparlamentet röstade den 23 oktober för att förbättra EU kommissionens förslag om dricksvattendirektivet.

 • Sportkläder läcker silver

  Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar. Det visar helt nya laboratorieanalyser som Svenskt Vattens publicerar i rapporten ”Silverläckan”. - Det är oroväckande. Silvret sköljs ner i avloppsvattnet och utgör ett allvarligt hot mot såväl vattnets kretslopp som bottenlevande organismer i sjöar och hav, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.