Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Senaste nytt om Nordic Poly Mark

  Efter ett möte i Oslo rörande Nordic Poly Mark mellan Nordiska Plaströrsgruppen och branschorganisationerna Svenskt Vatten, Danva, Norsk Vann och VVY publiceras följande gemensamma uttalande:

 • Revaq fyller tio år

  Revaq är ett certifieringssystem för landets reningsverk för att få kontroll på och fasa ut farliga ämnen i avloppsvattnet samt att skapa fungerande och säkra kretslopp av mull och näringsämnen. Det var den 10 juni 2008 som Ellinge reningsverk i Eslöv (numera VA SYD) Revaq-certifierades.

 • Svenskt Vattens kommentar till utredningen om hållbara vattentjänster

  Det är bra att 6 § föreslås bli bredare och öppnar för ett mer pragmatiskt och flexibelt synsätt på när kommunalt VA ska byggas ut. Däremot är det ett ogenomtänkt förslag att ge VA-huvudmannen ansvar för klimatanpassningsåtgärder som denne inte har möjlighet att genomföra. Utredningen har haft regeringens uppdrag att bl a se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) och att öka åtgärdstakten för enskilda avlopp.

 • Mårten Winkler prisas för bästa examensarbetet inom VA-området 2017

  Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området.

 • Fängelse införs i straffskalan för dricksvattenproducenter

  Regeringen har infört straff för dricksvattenproducenter som ovetandes kan få sin vattentäkt förgiftad. Svenskt Vatten har motsatt sig detta då en dricksvattenproducent svårligen kan ha full kontroll över sin råvattentäkt, t ex Mälaren.

 • Svenskt Vattens nya styrelse

  I samband med Vattenstämman i Helsingborg har föreningsstämman i Svenskt Vatten genomförts. Svenskt Vattens styrelse har fått en delvis ny sammansättning. De som nu är valda till styrelsen är:

 • Svenskt Vattens dataskyddspolicy

  Vårt uppdrag är att aktivt företräda föreningen Svenskt Vattens medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang samt bidra till medlemmarnas utveckling. I en dataskyddspolicy förklarar vi hur Svenskt Vatten samlar in och använder personuppgifter.

 • Svenskt Vatten söker Expert på rörledning och en Utvecklingsledare

  Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

 • Naturvårdsverket - 25 miljoner för att minska föroreningar och mikroplaster i dagvatten

  Naturvårdsverket ger 25 miljoner kronor under 2018 till insatser som leder till att minska utsläpp av föroreningar i dagvatten. Bidraget kan sökas av fastighetsägare, kommuner och företag med flera. På Vattenstämman i Helsingborg 23 maj redogör Naturvårdsverket hur reningsverken kan ansöka dessa bidrag.

 • Staten ger upp till 90% i bidrag till läkemedelsrening

  Regeringen har fattat beslut om hur Naturvårdsverket kan ge bidrag till kommunernas förstudier och investeringar i läkemedelsrening. På Vattenstämman i Helsingborg 23 maj redogör Naturvårdsverket hur reningsverken kan ansöka dessa bidrag.