Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Sveriges VA-organisationer måste rusta mer för framtiden

  Årets hållbarhetsindex, som branschorganisationen Svenskt Vatten har genomfört för tredje året i rad, visar att status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är relativt bra idag, men för att säkerställa bra och kvalitativt vatten och avlopp även i framtiden behöver många kommuner öka sin kapacitet för långsiktig planering samt öka investeringarna. Detta är en viktig slutsats från årets undersökning i hållbarhetsindex.

 • Mängden koppar i miljön måste begränsas

  Koppar tillhör de jämförelsevis mest giftiga metallerna för vattenlevande organismer. Våra krav syftar till att minimera ­risken för ytterligare tillförsel av koppar till miljön, skriver repre­sentanter för Miljömärkning Sverige, Byggvarubedömningen och Svenskt Vatten i en replik i Svenska Dagbladet.

 • Livsmedelsverket får stöd för VAKA

  I fredags gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att utreda hur den nationella vattenkatastrofsgruppen. VAKA, ska finansieras i framtiden. Samtidigt fattade regeringen beslut om att utöka Livsmedelsverkets anslagskredit och därmed klarar myndigheten 2016 års finansiering av VAKA.

 • Beröm och kritik av Dricksvattenutredningen

  Dricksvattnet utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, skriver utredningen. Det håller Svenskt Vatten med om. Många förslag är bra men vi är kritiska till att kemikaliesamhällets faror inte tas på tillräckligt allvar.

 • Edward Blom slutar fulspola

  Här kommer en videohälsning från Edward Blom. Han tänker #slutafulspola snus och allt annat skräp som hör hemma bland brännbara sopor. Gör det du också!

 • 1,4 miljarder snusprillor spolas i svenska toaletter varje år

  Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

 • Anna Linusson, vd Svenskt Vatten, i SVT Gomorron Sverige 16/11

  Världstoalettdagen uppmärksammas i helgen - vad spolar vi egentligen ner i våra toaletter och vad får det för konsekvenser?

 • Nationella konferensen Avlopp&Miljö - #NAM17

  Anmäl dig till vår stora konferens om avlopp och miljöfrågor i Växjö 24-25 januari 2017. Den är till för alla som arbetar med avloppsfrågor på VA-organisationer, myndigheter, konsulter eller inom forskning.

 • Ny kommunikationschef hos Svenskt Vatten

  Svenskt Vatten välkomnar Dan Löfgren som ny kommunikationschef. Han tillträder den 28 november.

 • Regler om radioaktivitet i dricksvatten

  Livsmedelsverket har i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) lagt till regler om radioaktivitet i dricksvatten.