Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten

  I Livsmedelsverkets Dricksvattenföreskrifter ingår numera krav på undersökningar av radioaktiva ämnen och krav på åtgärder när gränsvärden överskrids. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anordnar nu en kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten.

 • Lär dig mäta algtoxiner i ditt vatten

  Giftiga blomningar av cyanobakterier (blågröna alger) ökar i svenska ytvatten. Nu har du som dricksvattenproducent möjlighet att vara med på en kostnadsfri workshop 9 maj (anmälan senast 31 mars) i Uppsala där du bl.a. får lära dig att mäta algtoxiner i vatten.

 • Vattnet tar slut!

  Onsdag 29 mars hålls en heldagskonferens i Kalmar om hur Länsstyrelsen i Kalmar län och kommunerna i Mörbylånga, Borgholm, Kalmar och Torsås tillsammans arbetade för att lösa den stora vattenbristen under 2016.

 • Vattenstämman 2017: Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?

  De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år och det medför att vi behöver bygga drygt 700 000 nya bostäder. Vad behöver vi då göra för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav även i framtiden?

 • Nya regler om bräddningar

  Naturvårdsverkets nya föreskrifter om avloppsanläggningar började gälla från årsskiftet. Utöver krav på reningsverk så reglerar dessa även kontroll och rapportering av bräddningar utmed ledningsnät. Här finns en del nyheter att uppmärksamma.

 • Producenter av fordonsgas - nytt beräkningsverktyg för hållbarhetskriterierna

  Nu finns en uppdaterad version av biogasbranschens Excelverktyg för beräkning och rapportering enligt hållbarhetskriterierna. Det är viktigt att alla använder den nya versionen för att undvika problem när data ska överföras mellan olika företag. Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar erhåller skattebefrielse.

 • Anser inte regeringen att dricksvatten är ett viktigt livsmedel?

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men i regeringens nyligen presenterade livsmedelsstrategi saknas förslag om förbättrat skydd. Svenskt Vatten anser att regler om spridning av bekämpningsmedel och farliga kemikalier nära dricksvattentäkter ska skärpas – inte luckras upp.

 • Handbok om mikrobiologiska risker

  Livsmedelsverket har tillsammans med andra myndigheter, universitet och dricksvattenproducenter tagit fram en handbok om mikrobiologiska risker i ytråvatten. Boken vänder sig till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter med syfte att vara ett stöd vid övervakning och bedömning av mikrobiologisk vattenkvalitet

 • Grundläggande kurs i IT-säkerhet

  Kunskap om IT-säkerhet är viktigt för att säkerställa dricksvattenförsörjningen. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomför nu en kurs om Säkerhet i industriella informations- och styrsystem för kommunal verksamhet. Kursen är kostnadsfri

 • Vattenresan i lokalmedia

  Vattenresan besökte Karlskrona och Blekinge län den 18 januari för att uppmärksamma hur klimatförändringarna påverkar Blekinges vatten i framtiden. Såhär rapporterar lokalmedia om besöket: