Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Nya föreskrifter för reningsverk

  Nya föreskrifter om rening, kontroll och miljörapportering. Få men ändå några viktiga ändringar i sak

 • Rädda landets katastrofberedskap för dricksvattenförsörjning

  Igår skickade Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en gemensam skrivelse till Justitiedepartementet och Näringsdepartementet angående att Livsmedelsverket har meddelat att det kan komma att behöva avveckla den Nationella Vattenkatastrofgruppen (VAKA ).

 • Svenskt Vatten instiftar pris till bästa examensarbete inom VA-området

  Svenskt Vatten vill med detta pris bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

 • Svenskt Vatten vill bevara Nationell vattenkatastrofgrupp, VAKA

  Sedan årsskiftet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upphört att år-från-år-finansiera Nationell vattenkatastrofgrupp (VAKA), som finns hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har nu kommunicerat att de kan behöva avveckla VAKA inom kort. Det råder därför stor osäkerhet kring hur verksamheten ska kunna fortsätta och finansieras långsiktigt.

 • Program klart för konferens om Hållbar dagvattenhantering!

  Läs programmet och anmäl dig till Forskning- och innovationskonferens för Hållbar dagvattenhantering, 30 nov-1 dec, Scandic Hasselbacken, Stockholm.

 • Kurs om förnyelseplanering

  Svenskt Vatten har tagit fram en kurs om förnyelseplanering av ledningsnät, första kurstillfällena är i november.

 • Remissvar om föreskrifter om miljörapport

  Svenskt Vattens svar på remissen om nya föreskrifter om miljörapportering

 • Höjda VA-taxor i framtiden

  Svenskt Vattens vd Anna Linusson har intervjuats i Ekots morgonnyheter om att kommunerna behöver göra mer investeringar de närmaste tio åren än vad det finns planer för.

 • Svenskt dricksvatten kontrolleras noga

  Livsmedelsverket larmar, men vårt viktigaste livsmedel kontrolleras noga avseende kvalitet.

 • Svenskt Vatten på VA-mässan 2016

  27–29 september finns Svenskt Vatten på VA-mässan. Passa på att besöka våra seminarier och Speakers Corner som gästas av forskare och experter som kan svara på dina frågor.