Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Receptbelägg miljöfarliga läkemedel

  IVL har i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”.

 • Ställ relevanta krav på avlopp som är enskilda

  Svenskt Vatten är positiva till generella föreskrifter för privatpersoners avlopp – s.k. enskilda avlopp. Sådana svarar för en ansenlig andel av fosforutsläppen till våra hav, sjöar och vattendrag.

 • Ny svensk representant i EurEau:s dricksvattenkommitté

  Alexander Keucken, teknisk utvecklingschef på VIVAB, Vatten och Miljö i Väst AB, har utsetts av Svenskt Vatten till ny representant i EurEau:s dricksvattenkommitté.

 • Reviderade råd och riktlinjer

  Tidigare råd och riktlinjer för ansvariga inom dricksvattenproduktion har reviderats och finns nu som rapport R1.

 • Låt oss slippa PFAS i popcorn-påsarna

  Micropopcorn-påsar i många svenska butiker innehåller giftiga högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. Det är på tiden att vi slipper dem helt. Butikskedjorna kan bättre!

 • Utbyte inom cleantech i Kalifornien

  Svenskt Vattens företagsabonnenter och medlemmar har möjlighet att delta i en handelsdelegation för deltagande i Green Connections i San Diego i november 2017. Ett av årets teman är ”Smart Water”. Anmälan kommer att öppna inom kort och det är ett begränsat antal platser.

 • Bästa examensarbete 2016 – Ida Sandström, Luleå tekniska universitet

  Svenskt Vatten har instiftat ett pris till "bästa examensarbete inom VA-området" för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området.

 • Kranmärkning av kommuner och myndigheter

  I samband med Världsvattendagen den 22 mars lanseras hållbarhetsmärkningen Kranmärkt på nationell nivå i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. De som uppfyller kraven kan redan i dag ansöka om den nationella märkningen.

 • Kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten

  I Livsmedelsverkets Dricksvattenföreskrifter ingår numera krav på undersökningar av radioaktiva ämnen och krav på åtgärder när gränsvärden överskrids. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anordnar nu en kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten.

 • Lär dig mäta algtoxiner i ditt vatten

  Giftiga blomningar av cyanobakterier (blågröna alger) ökar i svenska ytvatten. Nu har du som dricksvattenproducent möjlighet att vara med på en kostnadsfri workshop 9 maj (anmälan senast 31 mars) i Uppsala där du bl.a. får lära dig att mäta algtoxiner i vatten.