Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Diplomkurser öppnar nya dörrar

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Linda Wendt, drifttekniker i Skövde kommun, arbetar sedan ett antal år tillbaka med driften av dricksvatten till de cirka 45 000 abonnenterna i Skövde tätort och kringliggande orter. Det innebär bland annat att se till att pumpstationer, reservoarer och ledningsnät är i gott skick och rengörs ordentligt.

 • Ny VD för Svenskt Vatten

  Pär Dalhielm, idag direktör för förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad i Västerås stad, blir från 1 november ny vd på Svenskt Vatten. Han har en bred erfarenhet från politiskt styrda organisationer så väl på kommunal, regional som nationell nivå.

 • Regeringens fosforbeslut slår hårt mot lokala hållbara kretslopp

  Direktiven till slamutredning nummer fyra som beslutas efter tre års väntan, pekar i praktiken ut storskalig förbränning av resursen slam som den enda lösningen. Svenskt Vatten har under flera år efterfrågat ett beslut från regeringen som innefattar återföringsmål för näringsämnen som fosfor och kväve samt en modern lagstiftning för säkra och hållbara kretslopp där även lokala kretslopp kan fortsätta att fungera. Utredningsdirektiven saknar allt detta.

 • Sluta låtsas som det regnar

  Torkan och vattenbristen i Sverige våren och sommaren 2018 kanske äntligen kan få riksdag och regering att agera. Konsekvenserna av det förändrade klimatet märks kanske främst på vattnet. Ena dagen är det för mycket vatten, andra dagen för lite. Vatten har vi i Sverige länge tagit för givet och det märks. Trots att vi snart är mitt i valrörelsen är partierna tysta i vattenfrågorna.

 • Biogasstödet beslutat av regeringen - avloppsslam som substrat borttaget trots Svenskt Vattens protester

  Förordningen för stöd för uppgraderad biogas är nu beslutad av Regeringen, där alla detaljer om stödets omfattning och utformning regleras. Trots Regeringens besked i april och Svenskt Vattens upprepade kontakter med Jordbruksverket och Näringsdepartementet under maj och juni har Regeringen nu beslutat att stöd inte ges för uppgraderad biogas från avloppsslam. Avloppsslam får inte ingå till någon del.

 • Innovativ bakterieanalys möjliggör noggrann övervakning av dricksvattenproduktion

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Projektet ”Mikrobiell ekosystemteknik för säker och högkvalitativt dricksvatten” med finansiering från DRICKS (SVU), VR och Sweden Water Research, har i samverkan med Sydvatten och Ringsjöverket visat ny insikt om långsamfilter med hjälp av en ny analysmetod som effektivt kan följa den bakteriella floran från vattentäkt till kran.

 • Därför blir vatten en valfråga

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Vatten är vårt viktigaste livsmedel, som vi alla har en relation till och som ständigt berör oss. Trots det är många ovetande om de problem och utmaningar som vattenförsörjningen står inför. Vattenforum är Svenskt Vattens mötesplats i Almedalen för alla som är intresserade av och jobbar med vatten. Årets utmaning är att sätta vatten på den politiska agendan och se till att det blir en viktig valfråga.

 • Naturskyddsföreningen blir Kranmärkt

  Vid riksstämman i Uppsala 16-17 juni fattade Naturskyddsföreningen beslut om att låta kranmärka riksorganisationens verksamhet.

 • Debatt på Altinget: "Vattenbrist eller intressebrist?"

  Handen på hjärtat, du politiker som läser detta, hur har du brytt dig om dricksvattenfrågan under mandatperioden? Den tiden är förbi när vi kunde ta vatten för givet, skriver fem företrädare för Svenskt Vatten.

 • Biogas – det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Ett av målen är att regeringen ska tillsätta en biogassamordnare, som kan föra biogasens talan på ett övergripande nationellt plan. Biogasen uppfyller många politikområden och det behöver finnas någon inom regeringen som ser till alla biogasens fördelar.