Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Bättre stöd till svensk biogas

  För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år.

 • Metanemissioner - nu anpassas arbetet så att det bättre passar reningsverken

  Under drygt tio år har anläggningar som rötat avfall kunnat ansluta sig till ett frivilligt åtagande för att mäta och minimera utsläpp av metan. Nu anpassas systemet för att bättre passa även de som rötar reningsverksslam.

 • Reningsverken skyddar miljön allt bättre

  Statistiska Centralbyrån nya statistik visar att reningsverken är väldigt effektiva på att skydda miljön från tätorternas och befolkningens utsläpp av syreförbrukande ämnen och övergödande närsalter.

 • Kommentar till miljöministerns replik på DN-debatt den 4 april 2018

  Regeringens klimatanpassningsstrategi är otillräcklig. Det som görs är bra men för lite och för osammanhängande. Initiativ bör ingå i en helhet. Låt en ny utredning knyta samman alla trådar som hänger löst.

 • Världens första kranmärkta digitala kommunikationsbyrå och produktionsbolag

  I dag på Världsvattendagen, den 22 mars, fortsätter branschorganisationen Svenskt Vatten att kranmärka organisationer. Ambitionen är att ställa hållbarhetskrav på alla samarbetspartners. Idag har Svenskt Vatten därför kranmärkt TTV Media, som världens första kranmärkta digitala kommunikationsbyrå och produktionsbolag.

 • Kommunal är Sveriges första kranmärkta fackförbund

  I samband med Världsvattendagen den 22 mars kranmärker branschorganisationen Svenskt Vatten fackförbundet Kommunals förbundskontor. Kommunal, med en halv miljon medlemmar som arbetar inom välfärden, blir därmed också det första kranmärkta fackförbundet i Sverige.

 • Världens första kranmärkta popband

  I samband med Världsvattendagen den 22 mars kranmärker branschorganisationen Svenskt Vatten popbandet Mother Mink, som därmed blir världens första kranmärkta popband. Ett steg i rätt riktning för att sprida hållbarhetstänket i musikbranschen och till alla som älskar musik.

 • Sven Melanders medverkan på Vattenstämman

  Diskussionsledaren för debatterna under temat ”Vatten – en valfråga 2018”, Sven Melander, har blivit sjuk.

 • Ny kontaktperson för Hållbarhetskriterierna för biogas

  Anneli Andersson Chan, utvecklingschef på VA-avdelningen i Växjö, är från april 2018 Svenskt Vattens kontaktperson för Hållbarhetskriterierna för biogas (HBK) och Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande, biogassamarbetet mellan Svenskt Vatten och Avfall Sverige. Nystarten för Frivilligt åtagande beräknas till tidig höst 2018.

 • Information till fastighetsägare om servisledningar

  Svenskt Vatten har tillsammans med Säker Vatten och Installatörsföretagen tagit fram två broschyrer om servisledningar som är riktade till fastighetsägare. Det är ”Bygga nytt eller bygga om” och ”Ta hand om ditt ledningsnät”.