Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Vattenstämman 2020 i Kalmar

  Svenskt Vattens styrelse har beslutat att Kalmar kommun blir värdkommun för Vattenstämman 2020. Stort grattis till Kalmar! Tack till samtliga sökande kommuner och för det arbete som ni har lagt ner på ansökan. Ansökningarna för värdskapet till Vattenstämman 2021 vill vi ha senast i mitten på maj 2018.

 • Regeringens satsning mot torka välkommen - men otillräcklig

  Svenskt Vatten anser det viktigt och bra att regeringen uppmärksammar problemet med vattenbrist, även om denna satsning saknar tillräckligt helhetsperspektiv. Behoven av till exempel vattenskyddsområden uppmärksammas inte alls. Många vattentäkter saknar idag tillräckligt skydd och en majoritet av kommunerna har inga reservalternativ att ta till vid kris.

 • Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället – hållbar dagvattenhantering i praktiken

  Save the date: 5/10 kl 9:30–16, Sheraton, Stockholm. Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Svenskt Vatten har därför tillsammans med Sveriges Stadsbyggare och Svensk Försäkring dels arbetat fram en broschyr på temat samt anordnar gemensamt ett seminarium om hur vi tillsammans ska anta den utmaning som skyfall innebär.

 • Vattenstämman 2017 – här hittar du all dokumentation

  Cirka 630 engagerade personer besökte årets Vattenstämma i Karlstad. Nu finns presentationerna från våra talare att ladda ner här på webben.

 • LRF vill utreda sin medverkan i Revaq

  Certifieringssystemet för avloppsslam, Revaq, är föremål för diskussion inom Lantbrukarnas Riksförbund. Under deras stämma, som pågår 30 - 31 maj, togs beslut om att utreda LRF:s medverkan i Revaq. Beslutet föranleddes av en motion till stämman.

 • Klimatanpassningsutredningen – många olösta frågor, få svar

  Klimatanpassningsutredningen har 29 maj presenterat sina förslag. Svenskt Vatten ser positivt på en del av dessa men regeringen behöver klargöra vad som behöver göras, vem som ska göra det och hur det ska finansieras. Sveriges kommuner har ett stort behov av tydligare regler för att kunna hantera ett klimat i förändring med både skyfall och vattenbrist. Klimatanpassningsutredningen bidrar bara med ett par pusselbitar och Svenskt Vatten anser att fortsatt utredning är nödvändig.

 • Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi runt om i landet

  Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I en ny kortfilm och broschyr beskrivs hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

 • VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år

  Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. - Rapporten visar entydigt på att stora investeringar behövs och att de måste påbörjas nu. Rapporten baseras på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska underlaget och har utförts av ledande experter. Längre och säkrare går inte att komma i en så här komplex frågeställning, säger Anna Linusson, vd hos branschorganisationen Svenskt Vatten.

 • Receptbelägg miljöfarliga läkemedel

  IVL har i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”.

 • Ställ relevanta krav på avlopp som är enskilda

  Svenskt Vatten är positiva till generella föreskrifter för privatpersoners avlopp – s.k. enskilda avlopp. Sådana svarar för en ansenlig andel av fosforutsläppen till våra hav, sjöar och vattendrag.