Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningsamordnare, Stockholm Vatten och Avfall

Under en lång tid framöver kommer Henriksdal att vara föremål för många och omfattande om- och tillbyggnationer. Utmaningen kommer att vara att skapa en dialog mellan driftorganisationen och projekten och få dem att samverka för att uppnå en säker arbetsmiljö. Du kommer att ha en drivande och ledande roll i samordnandet av projektaktiviteter och drift- och underhållsarbetena på anläggningen då många aktiviteter och intressenter är involverade i dessa.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:

  • upprätta och förvalta en ”övergripande plan” för projektaktiviteter, inom driftområdet.
  • fungera som en länk för samordningsfrågor mellan projektledare från Projekt Investering, SFA, Avloppsprocessutveckling och drifts- samt underhållsverksamheten vid it Henriksdals reningsverk..
  • samordna kritiska frågor av drift och underhållsart som uppkommer under remiss-, projekterings- och byggstadiet.
  • aktivt inhämta information om arbetsmiljö/riskanalyser som påverkar verksamheten och informera chefer för drift och underhåll om dessa.
  • vid behov delta vid byggmöten och stödja projektledarens planering av tid- och genomförande projekt och/eller entreprenadarbeten.
  • agera remissinstans vid projektens framtagande av tidplaner och arbetsberedning inför genomförande
  • aktivt delta i enhetens/bolagets förbättringsarbete för att utveckla arbetssätt och metoder.

Du kommer att ha ett nära samarbete med platschefen, projektledare, BAS-U inom projekten och arbetsledare/planerare inom drift/underhåll. Anställningen avser en tillsvidareanställning med placering på Henriksdals reningsverk. 

Läs vidare och ansök.