Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten utökar – vill du bli vår nya jurist?

I rollen som jurist har du ett nära samarbete med vår nuvarande jurist och övriga experter på vattentjänstenheten. Detta innebär tillhandahållande av juridiskt stöd inom Svenskt Vattens arbetsområden och ge konkret rådgivning till medlemmar.

Den lagstiftning som främst berör Svenskt Vattens medlemmar är lagen om allmänna vattentjänstlagen, miljöbalken och i viss mån plan- och bygglagen. Men naturligtvis finns många andra lagar som påverkar medlemsorganisationernas verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att bevaka utvecklingen av praxis inom lagstiftningen samt påverka utformningen av kommande lagstiftning och tillämpningen av befintligt regelverk. Kontakter och samarbete med berörda myndigheter och andra organisationer är en viktig del av arbetsuppgifterna.

I Svenskt Vattens uppdrag ingår att utbilda medlemmarna och anordna konferenser och seminarier. Detta gäller inte minst inom det juridiska området. Bland uppgifterna ingår även att göra rättsutredningar samt författa Svenskt Vattens remissvar i bland annat regeringsuppdrag och offentliga utredningar. Eftersom Svenskt Vattens medlemmar finns i hela Sverige förekommer resor i tjänsten.

Utbildning och erfarenhet

Du har ett stort intresse och engagemang för miljöfrågor och samhällsfrågor. Du har mycket god kompetens inom juridik. Juridisk kandidatsexamen. Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom relevant juridiskt arbete. Erfarenhet från miljöjuridiskt arbete eller kommunaljuridiskt arbete är meriterande. Du bör också ha någon erfarenhet från samarbete med myndigheter eller organisationer nationellt eller internationellt. Du har förmåga att formulera dig väl i skrift i juridiska ärenden – på ett sätt som även är lätt att förstå för lekmän. Du kan kommunicera och utbilda i juridiska frågor på ett sätt som gör dem förståeliga och intressanta. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid med placering på kontoret i Stockholm, Alvik och kan tillträdas omgående.

För mer information om tjänsten, kontakta: Vattentjänstenhetens samordnare Anders Finnson eller vår jurist Gilbert Nordenswan

Sänd din ansökan till ansokanjurist@svensktvatten.se  senast den 22 augusti.