Hoppa till huvudinnehåll

VA-yngre

Nätverket VA-yngre är ett kontaktnät för unga som jobbar med eller studerar inom dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering.

Här hittar du kontaktuppifter till alla regionssamordnare för VA-yngre.

Region Nord

Från Dalarna i söder till Norrbotten i norr.

Linnea Lindgren på Tyréns, 070 590 30 28
Martin Rosén på Tyréns, 010 452 28 52 
Tara Roxendal på WSP,  070 247 8425
Petter Walan på VAKIN, 070 6030178
Elin Thor på Helsinge Vatten, 073 060 49 11
Amanda Steen på Söderhamn Nära, 072 516 13 70

Region Öst

Svealand, förutom Dalarna.

Helene Sörelius på RISE, 070 622 29 10
Oscar Engle på Sweco, 08 718 80 16

Region Väst

Göteborg, Bohuslän, Västergötland och Halland.

Christoffer Johansson på Svapipe, 070 598 30 89
Henrik Svensson på Aarsleff Rörteknik, 070 9413447

Region Syd

Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland och Gotland.

Ellen Åberg på Purac, 046 19 19 17
Niclas Jensen på MittSkåne Vatten AB, 0737-808681
Caroline Ingvar-Nilsson på Sydvatten AB, 0703551659
Karolin Blomqvist på NSVA AB, 0767238749