Hoppa till huvudinnehåll

VA-yngre

Nätverket VA-yngre är ett kontaktnät för unga som jobbar med eller studerar inom dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering.

Här hittar du kontaktuppifter till alla regionssamordnare för VA-yngre.

Region Nord

Från Dalarna i söder till Norrbotten i norr.

Lisen Lindgren på Sweco, 072 723 52 40
Linnea Lindgren på Tyréns, 070 590 30 28

Region Öst

Svealand, förutom Dalarna.

Malena Berge
 på Sweco, 08 695 59 69
Helene Sörelius på SP - Urban Water, 070 622 29 10
Oscar Engle på Nacka kommun, 08 718 80 16

Region Väst

Göteborg, Bohuslän, Västergötland och Halland.

Christoffer Johansson på Svapipe, 070 598 30 89
Henrik Svensson på Aarsleff Rörteknik, 070 9413447

Region Syd

Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland och Gotland.

Malin Bengtsson på VA Syd, 040 635 05 44
Ellen Åberg på Purac, 046 19 19 17