Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsnätverk för VA

Syftet är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågor kopplade till VA-verksamheten, både fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Nätverket utgör även ett stöd och bollplank i Svenskt Vattens arbete med att ta fram vägledning och stöd till övriga medlemmar.

Målgrupp

Säkerhetsansvariga, säkerhetssamordnare, säkerhetschefer och motsvarande hos Svenskt Vattens medlemsorganisationer.

Aktiviteter

Regelbundna träffar. Nästa möte i Umeå 21-22 mars 2019.

Kostnader

Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig

För intresseanmälan, frågor och synpunkter, kontakta:

Svenskt Vattens jurist Clara Lidberg (clara.lidberg@svensktvatten.se)