Hoppa till huvudinnehåll

Nätverket för vattenskydd

Nätverket för vattenskydd arbetar för att vara kunskapsbas och sprida bra arbetssätt kring vattenskyddsfrågor. Svenskt Vattens medlemmar som vill utbyta erfarenheter och bidra till effektiva vattenskyddsprocesser kan delta.

   
Ulrica Almén Grundvatten
Josefine Andersson Utredningsingenjör
Jenny Bergman Grundvatten, ytvatten, Miljöingenjör
Louise Boiesen Grundvatten
Claudia Castillo Grundvatten, ytvatten
Olle Dahlberg Göta Älv, Utredare
Jessica Eisenring Grundvatten, ytvatten, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Joakim Ekberg Grundvatten, ytvatten, VA-strateg
Michael Ekman Grundvatten, ytvatten
Maria Elfström Ytvatten, grundvatten, Processingenjör
Cecilia Engman Grundvatten, ytvatten, Drift/miljöingenjör
Karolina Enström Grundvatten, Ytvatten, Teknisk handläggare VA
Linda-Mari Ericsson  
Birgitta Eriksson Grundvatten, VA-utredare
Helene Eriksson Grundvatten, ytvatten
Stefan Fredriksson Grundvatten
Jenny Forsberg Grundvatten, Teknisk chef
Terese Fridquist Grundvatten, ytvatten
VA-planeringsingenjör
Pia Fröjd Grundvatten, VA-ingenjör
Julia Gustavsson Grundvatten
Karin Görfelt Grundvatten, ytvatten, VA-ingenjör
Jenny Haapala Grundvatten, ytvatten, Kvalitets- och miljöchef
Ulf Hallberg Grundvatten
Laila Hedlund Grundvatten, ytvatten, Drift/miljöingenjör
Maria Hellblom Ytvatten, VA-ingenjör
Markus Holm Ytvatten, Utredningsledare
Annika Håkansson Miljöingenjör
Åsa Håkansson Ytvatten
Pernilla Jägerfall Processingenjör
Magnus Jönsson  
Anne Johansson Grundvatten
Sonja Jones Grundvatten, Miljöingenjör
Johanna Klingborn Grundvatten, Miljöingenjör
Christine Lergén Grundvatten, ytvatten
Clara Lidberg Jurist (Svenskt Vatten)
Emma Lindbjer Uppsala Vatten
Carolina Lundqvist VA-ingenjör
Kristina Lööv Grundvatten, Miljöinspektör
Johanna Marttala Älvsbyns Energi AB
Ann Nedergård Ytvatten, Projektledare vattenskydd (Åland)
Carina Nilsson Strateg
Joakim Nilsson Kvalitetschef
Sofia Nisses Projektledare VA
Gilbert Nordenswan Jurist (Svenskt Vatten)
Therese Nyberg Grundvatten, (ytvatten), Miljöinspektör
My Olausson Miljö- och processingenjör
Annelie Pahv Grundvatten
Ingrid Palmblad Täkter Småland, beredskapsfrågor
Linda Parkefelt Ytvatten, Forskningsledare
Harald Persson Grundvatten, ytvatten, Projektledare
Maria Persson Grundvatten, VA-strateg
Åke Petersson  
Thomas Pettersson Älvsbyns Energi AB
Linda Randsalu Grundvatten, Grundvattenplanerare, VA-avd.
Ida Roos Grundvatten, ytvatten, Miljöingenjör
Pernilla Rudin Grundvatten, ytvatten
Uno Schön Grundvatten 
Stefan Sjögren VA-verksamheten, Tekniska Förvaltningen
Linnéa Sörenby Grundvatten, Miljöingenjör, VA-avd
Eva Steiner Grundvatten, ytvatten, VA-avd.
Petra Viklund Grundvatten, ytvatten
Roger Viklund Älvsbyns Energi AB
Helena Vikman Miljöinspektör
Linda Randsalu Grundvatten, Grundvattenplanerare
Karin Wertsberg  
Karolina Wetterblad VD Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund
   
   
Christer Axelsson Konsult
Helen Eklund Konsult
Saskia Eriksson Konsult
Lisa Forsling Konsult
Cristina Frycklund Konsult
Maria Granberg Konsult
Louise Jansson Konsult
Maria Jaremalm Konsult
Tove Karnstedt Konsult
Johanna Lithén Konsult
Ann-Cathrin Milder Konsult
Johanna Myrland Konsult
Anna Mäki Konsult
Audrone Persson Konsult  
Per Sander Konsult
Alexandra Sjöstrand Konsult
Esbjörn Tagesson Konsult
Lena Tilly Konsult  
Karl-Göran Viltmyr Konsult  

   
Anna Edman Myndighet (SMHI)
Susanna Hogdin Myndighet (HaV)
Margareta Lundin Unger Myndighet (HaV)
Mats Svensson Myndighet (HaV)