Hoppa till huvudinnehåll

Nätverket för vattenskydd

Nätverket för vattenskydd arbetar för att vara kunskapsbas och sprida bra arbetssätt kring vattenskyddsfrågor.
Svenskt Vattens medlemmar som vill utbyta erfarenheter och bidra till effektiva vattenskyddsprocesser kan delta. Kontakta Gisela Holm om du vill vara med.

Gisela Holm Grundvatten, ytvatten
(Svenskt Vatten)
Liv Almstedt Grundvatten, ytvatten
Therese Andersson Miljösamordnare
Christer Axelsson Grundvatten, ytvatten, VA- och renhållningsstrateg
Jenny Bergman Miljöingenjör
Louise Boiesen Grundvatten
Claudia Castillo Grundvatten, ytvatten
Joakim Ekberg Grundvatten, ytvatten, VA-strateg
Michael Ekman Grundvatten, ytvatten
Kajsa Engblom Göta Älv
Cecilia Engman Grundvatten, ytvatten, Drifts- och miljöingenjör
Karolina Enström Grundvatten, Ytvatten, Teknisk handläggare VA
Birgitta Ericsson Grundvatten
Helene Eriksson Grundvatten, ytvatten
Ida Eriksson  
Stefan Fredriksson Grundvatten
Jenny Forsberg Grundvatten, Teknisk chef
Terese Fridquist Grundvatten, ytvatten
VA-planeringsingenjör
Pia Fröjd Grundvatten, VA-ingenjör
Karin Görfelt Grundvatten, ytvatten, VA-ingenjör
Jenny Haapala Grundvatten, ytvatten, Kvalitets- och miljöchef
Ulf Hallberg Grundvatten
Marika Hanson Täkter kring Mälaren 
Gullvy Hedenberg Grundvatten, ytvatten
(Svenskt Vatten)
Laila Hedlund Grundvatten, ytvatten
Urban Henriksson  
Markus Holm Ytvatten, Utredningsledare
Annika Håkansson Miljöingenjör
Åsa Håkansson Ytvatten
Louise Jansson Grundvatten, ytvatten, Processingenjör
Pernilla Jägerfall Processingenjör
Magnus Jönsson  
Anne Johansson Grundvatten
Sonja Jones Grundvatten
Johanna Klingborn Grundvatten
Christine Lergén Grundvatten
Kristina Lööv Grundvatten
Ann Nedergård Ytvatten
Carina Nilsson Driftingenjör
Joakim Nilsson Kvalitetschef
Sofia Nisses Projektledare VA
Gilbert Nordenswan Jurist (Svenskt Vatten)
Therese Nyberg  Grundvatten, (ytvatten), Miljöinspektör
My Olausson  
Annelie Pahv Grundvatten
Ingrid Palmblad Täkter Småland, beredskapsfrågor
Linda Parkefelt Ytvatten, Forskningsledare
Harald Persson Grundvatten, ytvatten, Projektledare
Maria Persson Grundvatten, VA-strateg
Åke Petersson  
Ida Roos Grundvatten, ytvatten, Miljöingenjör
Pernilla Rudin Grundvatten, ytvatten
Anna Sandahl Grundvatten
Uno Schön Grundvatten 
Eva Steiner Grundvatten, ytvatten
Petra Viklund Grundvatten, ytvatten
Helena Vikman Miljöinspektör
Linda Randsalu Grundvatten, Grundvattenplanerare
Karin Wertsberg  
Karolina Wetterblad VD Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund
   
Saskia Eriksson Konsult aktiv i nätverket
Cristina Frycklund Konsult aktiv i nätverket
Maria Jaremalm Konsult aktiv i nätverket
Tove Karnstedt Konsult aktiv i nätverket
Johanna Lithén Konsult aktiv i nätverket
Audrone Persson Konsult aktiv i nätverket  
Esbjörn Tagesson Konsult aktiv i nätverket
Lena Tilly Konsult aktiv i nätverket  
Karl-Göran Viltmyr Konsult aktiv i nätverket  

   
Anna Edman Myndighet (SMHI)
Susanna Hogdin Myndighet (HaV)
Margareta Lundin Unger Myndighet (HaV)
Mats Svensson Myndighet (HaV)