Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt nätverk för fosfor och andra avloppsresurser

Tillsammans med 150 deltagare startade Svenskt Vatten, den 19 december i Stockholm, upp det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

Syfte med nätverket

Svenskt Vatten vill arbeta för att utifrån lokala förutsättningar nå så hållbara kretslopp som möjligt, med utgångspunkt i EU:s avfalls- och returhierarki och så högt upp i hierarkin som det finns potential för. Förebyggande kemikaliarbete är grunden för kretsloppsarbetet på alla nivåer i hierarkin.

För slam som inte kan återanvändas på åkermark på grund av brist på lämplig jordbruksmark inom rimligt avstånd eller vid för låg kvalitet på slammet, vill vi i nätverket uppmuntra till: Utveckling, utprovning och full-skaledrift i Sverige av olika lösningar där fosfor och gärna andra näringsämnen, biokol och ytterligare råvaror på ett effektivt och hållbart sätt kan återvinnas från avlopp, slam eller slamaska och återföras till åkermark.

Parallellt kommer Revaqs arbete att fortsätta, det ger både de reningsverk som producerar slam och de lantbrukare som använder slam från Revaq, möjlighet att återföra mull och växtnäring av allt bättre kvalitet till åkermarken.

Svenskt Vatten vill med nätverket samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Den första nätverksträffen arrangerades i Stockholm, den 19 decvember 2017, med ca 150 personer som deltog i föredrag, frågor, speed-dating och panel.

Här hittar du program och dokumentation från den första nätverksträffen 19 december 2017.

Här hittar du bakgrundsinformationen till nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.