Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationskommittén

Kommunikationskommittén är en rådgivande kommitté bestående av företrädare för Svenskt Vattens medlemsorganisationer. Kommittén ska biträda Svenskt Vatten med rådgivning vad gäller de olika kommunikationssatsningar som Svenskt Vatten gör, såväl internt som externt.

Linda Jonasson Häll

VA SYD, Kommunikatör

Ordförande i kommittén

E-post:
Telefon:
040-6350451

Kristina Melander

Svenskt Vatten, Kommunikatör

Sekreterare i kommittén

E-post:
Telefon:
08-506 002 17

Dan Löfgren

Svenskt Vatten, Kommunikationschef

E-post:

Maria Dalmans Norgren

Borlänge Energi/Dala VA, Kommunikatör

E-post:
Telefon:
0243- 730 00

Anna-Lena Fomin

Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr), Kund- och Kommunikationschef

E-post:
Telefon:
090-161448

Jenny Holmgren

Kalmar Vatten, Kommunikatör

E-post:
Telefon:
0480-451226

Jocke Höök

Mälarenergi, Press- och medieansvarig

E-post:
Telefon:
021-39 54 91

Agneta Jönsson

Stockholm Vatten, Kommunikationsansvarig

E-post:
Telefon:
08-522 120 13

Helena Wall

Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, kommunikationschef

E-post:
Telefon:
031-368 72 67

Magnus Wiklund

MittSverige Vatten, Kommunikationschef

E-post:
Telefon:
060-19 16 09