Hoppa till huvudinnehåll

Kommittéer & Vattentjänstrådet

Svenskt Vatten har kommittéer inom områdena dricksvatten, rörnät, avlopp, utbildning, utveckling, kommunikation och management. Kontaktuppgifter till medlemmarna i de olika kommittéerna hittar du på undersidorna.

Fackkommittéerna ska vara ett stöd för Svenskt Vattens personal i att företräda och bidra till utveckling av branschen. Genom sina kompetenser och sin förankring ska de säkerställa att Svenskt Vatten arbetar med de frågor medlemmarna efterfrågar.

Vattentjänstrådet fungerar som ett rådgivande organ i strategiska och övergripande frågor. I rådet ingår ordföranden från respektive kommitté samt vd. Från SVU-kommittén deltar en ledamot.