Hoppa till huvudinnehåll

Tidigare konferenser

 • NORDIWA Wastewater Conference 10–12 October 2017, Aarhus, Denmark

  NORDIWA 2017 Leading Nordic event for water professionals - experts and practitioners, managers and operatiors: utility staff, city planners, researchers, engineers, advisors and others iwth an interest in wastewater management and climate change adaptation in the Nordic region. Special focus this year on wastewater management in the Baltic Sea Region.

 • Water Challenges in XXI Century: Role of Economics, Statistics and Asset Management, 11–13 september 2017, Livorno, Italy

  The IWA Water Challenges conference will be subdivided in two conferences: the 4th International Conference on Water Economics, Statistics and Finance and the Conference on Infrastructure Asset Management and Utility Bankability. The conference theme underpins major challanges of water utilities around the world.

 • Leading Edge Conference for Sustainable Asset Management – LESAM 2017, 20–22 June, Trondheim Norway

  The seventh IWA Leading Edge Conference on Strategic Asset management of water and wastewater infrastructures. Early bird registration starts 31 march 2017.

 • Embrace the Water – a Cities of the Futures conference, 12–14 juni 2017 i Göteborg

  Inför framtida utmaningar är det viktigare än någonsin att VA-professionella och planerare arbetar tillsammans och utvecklar hållbara lösningar som tar hänsyn till synergierna mellan vatten, energi, avfall och matproduktion för att uppnå städer med bästa livskvalité. Traditionella paradigm inom planering och VA har spelat ut sin roll. Konferensen Embrace the Water, kommer vara en multidisciplinär arena för att dela med sig och lära om möjligheter och den vision som nu utvecklas ur den snabba förändringen inom resurshantering. För mer information om konferensen se Embrace the water hemsida. Se även inbjudan och information om City and Utility Leaders Forum.

 • 12th IWA Specialized Conference on Instrumentation, Control and Automation, 11–14 June 2017, Québec Canada

  The 12th IWA Specialized Conference on Instrumentation, Control and Automation (ICA) will provide a forum to exchange methodologies and international experiences on all aspects of sensor technology, instrumentation, control and automation for water and wastewater treatment and transport systems.

 • Pi 2017 – Specialist Conference on Benchmarking and Performance Assessment, 15–17 May 2017, Vienna Austria

  Every two years the IWA Benchmarking and Performance Assessment Specialist Group (BPA SG) organises a conference to present experiences, learn about other benchmarking and assessment project around the world. The PI Conference is also a traditional forum where ideas and methodologies are exchanged. The next PI Conference will be hosted by the International Association of Waterworks in the Danube Catchment Area (IAWD).

 • NORDIWA 2016 – den tionde Nordiska Dricksvattenkonferensen

  Den tionde Nordiska Dricksvattenkonferensen arrangeras i Reykjavik den 28-30 september 2016. Konferensen syftar till att samla verksamma inom dricksvattenteknik för erfarenhetsutbyte och uppmuntran till vidare forskning inom området. Mer information och registrering till NORDIWA 2016 görs på konferenshemsidan.

 • 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Mangament 2016

  I Malmö den 7–9 juni 2016 arrangerades den andra IWA konferensen på temat Holistic Sludge Management. Konferens utgjorde ett forum för erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker från hela världen. På konferensen diskuterades bland annat utmaningar kopplade till resursutvinning vid behandling av avloppsvatten. Konferensen organiserades av Sweden Water Research AB (som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD) och Biofos A/S i samarbete med fler. På HSM2016 kan du hitta mer information om konferensen.

 • IWA seminarium om läkemedelsrester i miljön

  Den 12–13 april 2016 arrangerade IWA Sverige, Svenskt Vatten, SEI, SIWI och HaV seminarium om läkemedelsrester i miljön. Program och dokumentation från seminariet om läkemedelsrester finns att tillgå på Svenskt Vattens hemsida.

 • NORDIWA 2015 – den fjortonde Nordiska Avloppskonferensen

  Den Fjortonde Nordiska Avloppskonferensen, NORDIWA ägde 2015 rum i Bergen, 4-6 november. Denna gång var det Norsk Vann som stod som huvudarrangör. Syftet med konferensen är kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska vattentjänstbranscherna och forskarna samt att presentera praktiska resultat inom forskning och utveckling. På NORDIWA 2015 kan du bland annat se dokumentation från konferensen.