Hoppa till huvudinnehåll

IWA Sveriges ledningsgrupp

IWA Sverige kan ha högst nio ledamöter som utses av de svenska medlemmarna i IWA, International Water Association, vid ett årsmöte. Ledamöterna väljs för högst tre år.

Ledningsgruppen består av nio ledamöter som representerar vattensverige bredare än förut och ger fin kraftsamling för mer kunskapsutbyte och fler aktiviteter som kan vara till nytta för många.

Svenskt Vatten är huvudman för IWA Sverige.

Ledamöter är:

Kim Andersson  research fellow, SEI
Magnus Arnell
ordförande             
projektledare, RISE (Föreningen Vattens representant)
Bengt Carlsson professor, Uppsala universitet
Daniel Hellström f.d. utvecklingsledare Svenskt Vatten, numera Norrvatten
Karin Jönsson docent, Lunds tekniska högskola
Alexander Keucken utvecklingschef, VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB
Nicolai Schaaf Program Officer, SIWI/Swedish Water House
Mats Svensson Havs- och vattenmyndigheten
Kristina Johansson
sekreterare
sekreterare, SIWI
Jakob Fries Sweco Environment
   

Kontakt:
E-post: iwasverige(a)svensktvatten.se