Hoppa till huvudinnehåll

IWA konferenser

IWA Sverige stödjer flera aktiviteter och konferenser i Sverige varje år till fördel för alla svenska medlemmar i Internationella Water Association. Nedan hittar du några av dessa samt internationella IWA konferenser.

Kommande konferenser 

Embrace the Water – a Cities of the Futures conference, 12-14 juni 2017 i Göteborg

Inför framtida utmaningar är det viktigare än någonsin att VA-professionella och planerare arbetar tillsammans och utvecklar hållbara lösningar som tar hänsyn till synergierna mellan vatten, energi, avfall och matproduktion för att uppnå städer med bästa livskvalitté. Traditionella paradigm inom planering och VA har spelat ut sin roll. Konferensen Embrace the Water, kommer vara en multidisciplinär arena för att dela med sig och lära om möjligheter och den vision som nu utvecklas ur den snabba förändringen inom resurshantering. För mer information om konferensen se Embrace the water hemsida. Se även inbjudan och information om City and Utility Leaders Forum.

Pi 2017 – Specialist Conference on Benchmarking and Performance Assessment, 15-17 May, Vienna Austria

Every two years the IWA Benchmarking and Performance Assessment Specialist Group (BPA SG) organises a conference to present experiences, learn about other benchmarking and assessment project around the world. The PI Conference is also a traditional forum where ideas and methodologies are exchanged. The next PI Conference will be hosted by the International Association of Waterworks in the Danube Catchment Area (IAWD).

12th IWA Specialized Conference on Instrumentation, Control and Automation, 11-14 June, Québec Canada

The 12th IWA Specialized Conference on Instrumentation, Control and Automation (ICA) will provide a forum to exchange methodologies and international experiences on all aspects of sensor technology, instrumentation, control and automation for water and wastewater treatment and transport systems.

Leading Edge Conference for Sustainable Asset Management – LESAM 2017, 20-22 June, Trondheim Norway

The seventh IWA Leading Edge Conference on Strategic Asset management of water and wastewater infrastructures.
Early bird registration starts 31 march 2017.

IWA Specialist conference: Sustainable Wastewater Treatment and Resource Recovery: Research, Planning, Design and Operations (NRR-LWWTP2017) 7-10 November, Chongqing, China

The upcoming conference NRR-LWWTP2017
will focus on the aspects of researches and technologies of nutrient removal and recovery and also the design and operation of large wastewater treatment plants. We
encourage you to submit your abstract by 15th April,
2017. The conference will be organized by the IWA Specialist Groups on "Nutrient Removal and Recovery (NRR)", "Design, Operation and Costs of Large Wastewater Treatment Plants (LWWTP)" and "Chongqing University".

Call for abstracts 
Modelling Activated Sludge Plants

 

Tidigare konferenser

NORDIWA 2016 – den tionde Nordiska Dricksvattenkonferensen

Den tionde Nordiska Dricksvattenkonferensen arrangeras i Reykjavik den 28-30 september 2016. Konferensen syftar till att samla verksamma inom dricksvattenteknik för erfarenhetsutbyte och uppmuntran till vidare forskning inom området. Mer information och registrering till NORDIWA 2016 görs på konferenshemsidan.

IWA seminarium om läkemedelsrester i miljön

Den 12-13 april 2016 arrangerade IWA Sverige, Svenskt Vatten, SEI, SIWI och HaV seminarium om läkemedelsrester i miljön. Program och dokumentation från seminariet om läkemedelsrester finns att tillgå på Svenskt Vattens hemsida. 

2nd IWA Conference on Holistic Sludge Mangament 2016

I Malmö den 7-9 juni 2016 arrangerades den andra IWA konferensen på temat Holistic Sludge Management. Konferens utgjorde ett forum för erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker från hela världen. På konferensen diskuterades bland annat utmaningar kopplade till resursutvinning vid behandling av avloppsvatten. Konferensen organiserades av Sweden Water Research AB (som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD) och Biofos A/S i samarbete med fler. På HSM2016 kan du hitta mer information om konferensen.

NORDIWA 2015 – den fjortonde Nordiska Avloppskonferensen

Den Fjortonde Nordiska Avloppskonferensen, NORDIWA ägde 2015 rum i Bergen, 4-6 november. Denna gång var det Norsk Vann som stod som huvudarrangör. Syftet med konferensen är kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska vattentjänstbranscherna och forskarna samt att presentera praktiska resultat inom forskning och utveckling. På NORDIWA 2015 kan du bland annat se dokumentation från konferensen.

NOM 2015 - 6th Specialist Conference on Natural Organic Matter in Water

Konferensen var ett gemensamt arrangemang av IWA, Lunds universitet och Sydvatten och ägde rum i Malmö, 7-10 september 2015. Konferensens fokuserade på problematiken med NOM, naturligt organiskt material, och gav deltagarna den senaste kunskapen om forskning, utveckling, teknik och praktiska lösningar.  För mer information om NOM2015 se konferenshemsida. 

IWA Water & Industry Conference 2015

IWA Chemical Industries Specialist Group tillsammans med Mälardalens Högskola, Future Energy Center, arrangerade en konferens om energi och vattenförbrukning i industrisektorn. Konferensen hölls den 7-10 juni 2015 i Västerås. För mer information om IWA WIC2015 se konferenshemsida. 

Källsorterande avloppssystem – en lokal lösning för en global utmaning?

Seminarium om källsorterande avloppssystem arrangerades i Helsingborg 22 april 2015. Seminariet arrangerades av Helsingborg stad, NSVA/Sweden Water Research, Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med IWA Sverige. För mer information om seminariet om Källsorterande avloppssystem se hemsidan. 

IWA World Water Congress & Exhibition 2014 

Vartannat år organiserar IWA den världsomspännande konferensen IWA World Water Congress and Exhibition. 2014 anordnades den i Lissabon, Portugal, den 21-26 september. IWA Sverige var med och stödde arrangemanget av fyra Sverigeledda workshops under konferensen. För mer information in WWC&E2014 se konferenshemsidan.

NORDIWA 2014 – den nionde Nordiska Dricksvattenkonferensen

Den nionde Nordiska Dricksvattenkonferensen arrangerades i Helsingfors 2-4 juni 2014. Konferensen syftade till att samla verksamma inom dricksvattenteknik för erfarenhetsutbyte och uppmuntran till vidare forskning inom området. För mer information om NORDIWA 2014 se konferenshemsidan.

NORDIWA 2013 - den trettonde Nordiska Avloppskonferensen

Den trettonde Nordiska Avloppskonferensen arrangerades i Malmö 8-10 oktober 2013. För dokumentation och presentationer från NORDIWA 2013 se konferenshemsidan.

NOM-seminarium i Gimo 2013

Forskningen kring NOM dvs naturligt organiskt material är avancerad och var kärnan i SLU-konferensen om humusämnen, Gimo Herrgård 10-12 juni 2013 "Organic matter in the borealic landscape - from the soil to the sea". NOM-seminariet var första steget till en hel IWA-konferens i Lund 2015.

1th IWA Conference on Holistic Sludge Mangament 2013

Planeringsarbetet leddes av professor Erik Dahlquist, Mälardalens Högskola. Bakom projektet stod IWA Sverige, KTH, universiteten i Lund och Uppsala, SLU, Sweco, Tyréns, IVL-Svenska Miljöinstitutet och det stöddes av Svenskt Vatten. Konferensen var unik därför att den gav helhetsperspektiv. Slamproblematiken belystes från många olika vinklar. Tre av IWA:s specialistgrupper medverkade: Sludge Management, Nutrient Removal and Recovery och Anaerobic Digestion. Mer information om HSM2013 finns på konferensenhemsidan.

Cities of the Future conference 2011

Den 22-25 maj 2011 genomfördes CoF på Norra Latin i Stockholm. Vatten måste integreras tidigt i stadsplanearbetet för att våra städer ska kunna bli mer hållbara. Det fastslog de ca 300 delegaterna som kom från ca 50 olika länder. Programmet var spännande och aktivt, presentationerna intressanta och diskussionerna livliga.