Hoppa till huvudinnehåll

IWA Sverige

Huvuduppgiften för IWA Sverige är att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och utbildning inom vattenområdet.

IWA Sverige är ett nätverk som representerar IWA – International Water Association – i Sverige och företräder Sverige som Governing Member i IWA. Ledningsgruppen för IWA Sverige samverkar med organisationer och företag som arbetar med vatten och vattenfrågor nationellt och internationellt.

IWA Sverige arbetar för att öka importen av kunskap till VA-sektorn samt för att lyfta fram Svensk VA-epertis internationellt. 

Nytt från IWA Sverige:

IWA seminarium om läkemedelsrester i miljön

Den 12-13 april 2016 arrangerade IWA Sverige, Svenskt Vatten, SEI, SIWI och HaV seminarium om läkemedelsrester i miljön. Program och dokumentation från seminariet finns att tillgå på Svenskt Vattens hemsida. 

Sydvatten och Tänk H2O! får internationell uppmärksamhet 

IWA har bjudit in Sydvatten till världsvattenkonferensen i Brisbane, Australien, för att presentera kommunikationsprojektet Tänk H2O! Tänk H20! syftar till att ge gymnasieungdomar ökad kunskap och förståelse för vattnets värde. Varje år delar Sydvatten ut tio Tänk H2O!-stipendier till gymnasielärare som arbetar ämnesövergripande med vattenfrågor.

Årsmöte IWA Sverige

IWA Sveriges årsmöte 2016 kommer arrangeras 18e november 2016. Mer information om tema för eftermiddagen kommer publiceras på hemsidan. 

 


Vill du bli medlem i IWA – International Water Association?

Läs mer om medlemskap och förmåner hos IWA. Svenska medlemmar i IWA är automatiskt medlemmar i IWA Sverige.

IWA Sverige konferenser och seminarier

På IWA Sveriges hemsida hittas information om konferenser och seminarier som IWA Sverige stödjer till förmån för svenska IWA medlemmar. 

IWA Sveriges Ledningsgrupp 2016

Ledningsgruppen för IWA Sverige består av nio ledamöter och representerar vattensverige brett samt ger en fin kraftsamling för mer kunskapsutbyte coh aktiviteter som kan vara till nytta för många. Läs mer om IWA Sveriges ledamöter här.

Följ "Internationell VA-utveckling" snabbt och enkelt

Nyhetsbrevet "Internationell VA-utveckling" ges ut av förlaget Ohlson & Winnfors AB. Prenumeranterna får ingresser och smarta länkar till artiklar om det senaste inom internationell VA-forskning och utveckling åtta gånger om året.

Läs mer om den nya servicen och om hur du blir prenumerant på www.internationellva.se. Du kan också skriva direkt till info@internationellva.se