Hoppa till huvudinnehåll

Världsvattendagen 22 mars 2018 = Kranmärk!

Många i Sverige tar rent och friskt vatten för givet. Det vill vi ändra på. Så i samband med Världsvattendagen uppmärksammar vi värdet av vårt vatten genom att sprida kranmärkt, vår egen hållbarhetsmärkning. Vi måste bli fler som tar hand om vattnet om vi ska ha tillgång till friskt vatten även i framtiden.

Världsvattendagen är en FN-dag som insstiftades 1992. Svenskt Vatten har uppmärksammat dagen sedan 2014 och i år fortsätter vi att lyfta vattnets värde genom att sprida kranmärkningen. Världsvattendagen 2018 kan bli startskottet för många av Svenskt Vattens medlemmar att uppmärksamma vad som har kranmärkts sedan senaste Världsvattendagen, då kranmärkt lanserades nationellt, alternativt vad som kommer att kranmärkas. Att kranmärka interna eller externa verksamheter, event och konferenser bidrar till att fler får upp ögonen för hur viktigt och dyrbart vårt kranvatten är. Vi måste alla ta hand om det för att vattnet ska vara lika friskt och rent i framtiden. Kranmärk din verksamhet!

Svenskt Vattens medlemmar kan även kranmärka externa organisationer genom att lokalanpassa kranmärktloggan.

Bakgrunden till kranmärkningen
Kranmärkningen ägs av och är framtagen av Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten – som har kranmärkt en rad event, däribland Kulturkalaset, Tall ship race, World Environmental Education Congress (WEEC) i Göteborg m fl.


Lokalanpassa loggan (finns både i sv och eng version)
Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten har godkänt att Svenskt Vattens medlemmar får lokalanpassa loggan. Den grafiska malllen för loggan samt information om hur man kranmärker sin verksamhet (pdf), får ni om ni mailar kranmarkt@svensktvatten.se och berättar vad ni vill kranmärka. För er som vill, finnas även en logga med Svenskt Vatten – fri för Svenskt Vattens medlemmar att använda.

Budskap och text till marknadsföring:
Här serveras bara rent kranvatten. Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Hur gör vi? Ladda ner information, tips och idéer för hur ni kan arbeta med kranmärkningen framöver (pdf).

  • Se Världsvattendagen 2017 som ett startskott för hur ni kommer arbeta långsiktigt det kommande året. Se över vilka lokala aktiviteter, event och aktörer som ni kan kranmärka.

    Mallar för pressmeddelande till Världsvattendagen 22 mars, eller senare om ni vill
  • Förslag till lokal aktivitet i samband med Världsvattendagen 22 mars 2017: Utmana Kommunstyrelsens ordförande att Kranmärka kommunhuset
    1) Uppmärksamma att kommunhuset kan kranmärkas Pressmeddelande Kranmärkning lokalt
    2) Utmana kommunhuset att kranmärkas
    Pressmeddelande utmaning Kranmärkning lokalt

Vill du också kranmärka ditt event, konferens eller verksamhet? Kontakta oss kranmarkt@svensktvatten.se

Kranmärkt runt om i landet
Se exempel på hur kranmärkt används