Hoppa till huvudinnehåll

Kranmärkt

Läs mer om kranmärkt och hur Svenskt Vattens medlemmar kan lokalanpassa hållbarhetsmärkningen.

Kranmärkt - en hållbarhetsmärkning
Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och ingen licensiering. Det innebär att den verksamhet som blir kranmärkt åtar sig att själv ansvara för att hållbarhetsmärkningen efterlevs, dvs att man serverar och tillgängliggör kranvatten istället för flaskvatten. 

I samband med Världsvattendagen 22 mars 2018 kranmärkte Svenskt Vatten flera verksamheter, däribland Popbandet Mother Mink, Fackförbundet Kommunal, SGU, Region Gotland och Hallands län.Tack till alla medlemmar som bidrog till att kranmärka verksamheter lokalt. Tillsammans kranmärker vi Sverige kranmarkt.se #kranmärkt Läs mer om hur vi uppmärksammade kranmärkt i samband med Världsvattendagen 22 mars 2018

Kranmärkt runt om i landet
Exempel på hur kranmärkt används
Strömstad kommun kranmärks
Länsstyrelsen Västra Götalands län kranmärks
Metro om att Västra Götalands län kranmärks
SVD om att Västra Götalands län kranmärks
GT (Expressen)

Länsstyrelsen Skåne blir kranmärkt (SVT)
Länsstyrelsen i Västmanland vill bli kranmärkt

Kranmärkts ursprung
Kranmärkningen är framtagen av Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten – som har kranmärkt en rad event, däribland Kulturkalaset, Tall ship race, World Environmental Education Congress (WEEC) i Göteborg m fl. Vi vill tacka för att Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten så generöst har valt att dela med sig av kranmärkt till Svenskt Vattens medlemmar. Berätta gärna om märkningens ursprung vid tillfälle!

Lokala pressmeddelanden och webbsidor:
Lägg gärna till en faktaruta eller liknande om att Kranmärkt togs fram av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten 2015 och lanserades som en nationell hållbarhetssymbol av branschorganisationen Svenskt Vatten 2017.

Nationell lansering
Att kranmärka verksamheter, event och konferenser bidrar till att fler får upp ögonen för hur viktigt och dyrbart vårt kranvatten är. Vi måste alla ta hand om vattnet för att det ska vara lika friskt och rent i framtiden. Därför valde Svenskt Vatten, att tillsammans med sina medlemmar, lansera kranmärkt nationellt med start på Världsvattendagen 22 mars 2017.

Intresseanmälan på kampanjsida (kranmarkt.se)
Gör en intresseanmälan på kranmarkt.se som är den publika och officiella webbsidan för kranmärkt. Där kan verksamheter registrera sitt intresse för att bli kranmärkta, om de inte går direkt via Svenskt Vattens medlemmar som också kan ta på sig rollen att kranmärka interna och externa organisationer. Loggan för lokalanpassning får Svenskt Vattens medlemmar  genom att maila kranmarkt@svensktvatten.se.

Svenskt Vatten kommer även hänvisa till medlemmar då en verksamhet tillhör en region där vi vet att det finns en aktiv och lokal medlem som själva vill kranmärka.

Material för kranmärkt
Gör en intresseanmälan på kranmarkt.se för att kranmärka den egna verksamheten. Därefter får ni en wetransferlänk med loggor (som kan loklanpassas med egen avsändare), bilder och diplom att överlämna  symboliskt/vid ceremoniella tillfällen om din VA-organisation kranmärker externa verksamheter lokalt. Obs! Delge kranmarkt@svensktvatten.se regelbundet vilka externa verksamheter ni har kranmärkt så att vi kan inspierera fler med goda exempel.

Lokalanpassa loggan (finns både i sv och eng version) Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten har godkänt att Svenskt Vattens medlemmar får lokalanpassa loggan = byta ut avsändarnamnet. För er som vill, finnas även en logga med Svenskt Vatten – fri för Svenskt Vattens medlemmar att använda.

Budskap och text till marknadsföring:
Här serveras bara rent kranvatten. Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Hur gör vi? Ladda ner information, tips och idéer för hur ni kan arbeta med kranmärkningen framöver (pdf).