Hoppa till huvudinnehåll

Nätverket VA-yngre

Nätverket VA-yngre är ett kontaktnät för unga som jobbar med eller studerar inom dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering.

Nätverket startade år 2000 och idag finns över 900 registrerade medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt och till för dig som arbetar eller studerar inom VA-branschen. Åldersgränsen är flexibel men du bör vara under 35 år. Nätverket ordnar rikstäckande och regionala träffar. Allt arbete är ideellt och samordnas av ett tiotal regionssamordnare fördelat på fyra regioner i Sverige (syd, väst, öst & nord). Hör gärna av dig till någon av oss regionssamordnare om du har idéer kring studiebesök eller vill anordna en träff på din ort, alla förslag mottages tacksamt!!

Syftet med VA-yngre är att:

  • underlätta för unga människor att skapa sig ett kontaktnät i branschen.
  • underlätta erfarenhets- och kunskapsutbyte.
  • överbrygga klyftor mellan yrkesgrupper och generationer.
  • synas utåt och på så sätt underlätta rekrytering av unga människor till branschen.
  • träffas och ha kul tillsammans.

Medlemskap 

Vill du bli medlem i VA yngre kan du registrera dig i Kompetensbanken där du också kan läsa mer om regionala träffar, anmäla dig och ha kontakt med andra. Du uppdaterar själv dina kontaktuppgifter så tänk på att hålla dem aktuella!

Nationell nätverksträff 2016

Varje år ordnar VA-yngre en nationell nätverksträff i samband med Vattenstämman. I år hölls den på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Dagen inleddes med frukostmingel och föredrag och avslutades med aktiviteter på Älvsborgs fästning, middag och utgång i stan. Ta del av schemat för den nationella nätverksträffen