Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter till föreningen Svenskt Vatten och Svenskt Vatten AB

Svenskt Vattens avgiftsmodell är uppbyggd så att medlemsavgiften och serviceavgiften hör ihop och utgör tillsammans årsavgift. Nedan redogörs för hur avgiften är sammansatt och uppbyggd.

Medlemskapet i föreningen Svenskt Vatten består av de här avgifterna:

  • Medlemsavgift till föreningen
  • Serviceavgift till servicebolaget
  • Utvecklingsavgift till Svenskt Vatten Utveckling (1.92 kr/invånare)
  • Informations- och kommunikationsavgift (0,45 kr/invånare)

Avgiftsmodellen är uppbyggd så att årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Årsavgiften beräknas utifrån antal invånare till en grundavgift. Föreningsstämman beslutar om hur stort uttag som kan göras ur grundavgiften; för 2016 är uttagsfaktorn 1,05.

Föreningsstämman beslutar hur mycket av årsavgiften som ska gå till föreningen (medlemsavgiften är för närvarande 7000 kr/år). Resten av årsavgiften går till servicebolaget (serviceavgift).

Invånarantalen är hämtade från SCB:s statistik (31 december 2014).

Obs! Om en kommun önskar vara medlem både som kommun och via sitt bolag, är den enda tillkommande kostnaden en extra medlemsavgift (7000 kr/år). Övriga avgifter påverkas inte.