Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter till föreningen Svenskt Vatten och Svenskt Vatten AB 2017

Svenskt Vattens avgiftsmodell är uppbyggd så att medlemsavgiften och serviceavgiften hör ihop och utgör tillsammans årsavgift. Nedan redogörs för hur avgiften är sammansatt och uppbyggd.

 Medlemskapet i föreningen Svenskt Vatten består av de här avgifterna: 

  • Medlemsavgift till föreningen
  • Serviceavgift till servicebolaget (inkl informations- och kommunikationsavgift)
  • Utvecklingsavgift till Svenskt Vatten Utveckling

 Avgiftsmodellen är uppbyggd så att årsavgiften består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Årsavgiften beräknas utifrån antal invånare till en grundavgift. Föreningsstämman 2016 beslutade att den s k uttagsfaktorn ersätts med en indexuppräkning fr o m 2017. Det index som används är LCI, Labour Cost Index för tjänstemän. Indexuppräkningen för 2017 sker med 2,1% och 2016 års avgifter utgör bas. 

Utvecklingsavgiften uppräknas också med index. För 2017 är utvecklingsavgiften 1,96 kr/invånare (1,92 uppräknat med 2,1%).  

Föreningsstämman beslutar hur mycket av årsavgiften som ska gå till föreningen. För 2017 är medlemsavgiften är 7 147 kr. Resten av årsavgiften går till servicebolaget (serviceavgift).

Invånarantalen hämtas från SCB:s statistik (31 december 2015). Obs! Om en kommun önskar vara medlem både som kommun och via sitt bolag, är den enda tillkommande kostnaden en extra medlemsavgift (7 147 kr). Övriga avgifter påverkas inte.