Hoppa till huvudinnehåll

Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. I samband med det bedriver vi en kampanj mot att avloppen används som sopnedkast.

Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.  Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.

Därför driver vi en kampanj för att sluta fulspola och slänga skräpet i papperskorgen istället.

Sociala medier

Serisetrip som visar att man inte ska fulspola

Seriestrippen för webb
Seriestrippen för tryck

Illustrationen får användas fritt i samband med världstoalettens dag, och i andra sammanhang därefter som handlar om fulspolning/fultorkning och i form av t ex affischer, nyhetsbrev, i kundfakturor, printannonser osv. Illustrationen är gjord av Louise Winblad ”Hej hej vardag” och detta ska skrivas ut i samband med användandet. Vid fråga om exempelvis tryck på produkter för försäljning, kontakta Louise Winblad direkt


Förslag på bildtext

Nödsituationer kräver ibland att vi fultorkar oss med annat än toalettpapper. Släng då skräpet i papperskorgen istället för i toaletten. Då minskar risken för stopp och översvämningar av orenat avloppsvatten, samtidigt som reningsverken får mindre skräp att hantera llustratör: Louise Winblad. #WorldToiletDay #fulspola #fultorka

Det är lätt att spola rätt = endast kiss, bajs och toalettpapper!

Förslag på twittertext

Torkar du med annat än toalettpapper? Använd papperskorgen istället. Sopor i toan ger stopp i reningsverk, orenade utsläpp i miljön och kostnader för dig och vårt samhälle. Illustratör:Louise Winblad #fulspola #slutafulspola #fultorka #WorldToiletDay  #världstoalettdagen

Förslag till pressmeddelande

Ni kan också göra pressmeddelanden för att lyfta frågan i media. Förslag på innehåll kan vara

  • Hur många ton skräp lyfter ditt/dina reningsverk (tillsammans) bort per år. Svaret kan finnas i en miljörapport eller liknande eller hos den som är ansvarig för er drift/ledningsnät/pumpar.
  • Vilka problem orsakar papper som inte är toapapper? Fråga förslagsvis dem som föreslås i punkten ovan.
  • Förbered citat baserat på fakta från ovanstående punkter och utse en lämplig talesperson. Det kan t ex vara VA-ansvarig, ansvarig för ledningsnät, pumpstationer, en miljöingenjör eller liknande.
  • Om möjligt – bjud på en humoristisk anekdot  om ”Fultorkning?”, dvs en situation och kreativ lösning på problemet som uppstod då toalettpappret var slut. Kanske en självupplevd situation eller från ”någon ni känner”?