Hoppa till huvudinnehåll

Vattenplattformens organisation

Projektledning

Daniel Hellström  Svenskt Vatten, Projektkoordinator
Erik Kärrman  RISE, Vice Projektkoordinator
Emma Nehrenheim Mälardalenshögskola/ABB, Vice Projektkoordinator

Koordinatorgrupp

Lena Blom  Göteborg Stad Kretslopp och vatten     
Bengt Carlsson  Uppsala universitet
Staffan Filipsson  IVL Svenska miljöinstitutet
Marinette Hagman  Sweden Water Research, NSVA, Lunds universitet
Henrik Held Veolia Water Technologies VA-Ingenjörerna
Daniel Hellström  Svenskt Vatten
Stefan Indahl
 
Aarsleff
 
Karin Jönsson  VA-teknik Södra, Lunds tekniska högskola             
Stephan Köhler  SLU
Erik Kärrman  RISE
Erik Levlin  KTH
Emma Nehrenheim  Mälardalens högskola, ABB, Varim
Anna Norström  Ecoloop
Katrin Persson  Acreo IMEGO
Kenneth M. Persson  Sweden Water Research, Sydvatten, Lunds universitet
Thomas Pettersson  DRICKS, Chalmers tekniska högskola
Olivier Rod  Swerea KIMAB
Roger Roffey  Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
Maria Viklander  Kluster Dag&Nät, Luleå Tekniska Universitet
Anna Yman SWECO


Remissgrupp Horisont 2020

Samhälleliga utmaningar SC2 

– Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi

Lena Blom  Göteborg Stad Kretslopp och vatten
Daniel Hellström  Svenskt Vatten
Erik Kärrman  RISE
Stephan Köhler  SLU
Annika Malm RISE

Kenneth M. Persson 
Sweden Water Research, Sydvatten,Lunds universitet
Katrin Persson Acreo IMEGO
Thomas Pettersson  Chalmers tekniska högskola
Oliver Rod  Swerea KIMAB
Karin Sjöstrand  RISE

Samhälleliga utmaningar SC5

– Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

Staffan Filipsson  IVL Svenska miljöinstitutet
Marinette Hagman Sweden Water Research, NSVA, Lunds universitet
Lena Goldkuhl Luleå tekniska universitet
Daniel Hellström  Svenskt Vatten
Karin Jönsson  VA-teknik Södra, Lunds tekniska högskola
Erik Kärrman  RISE
Erik Levlin  KTH
Eva Thorin Mälardalens högskola