Hoppa till huvudinnehåll

Vattenplattformen

Aktörer inom vattensektorn skapade den Svenska Vattenplattformen som en fortsättning från arbetet med Vattenvisionen. Vattenvisionen är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige.

Syfte med Vattenplattformen:

  • Skapa en nationell plattform för vatten med en bred förankring inom vattensektorn
  • Utveckla och ta fram form, kommunikationsplan, riktning och plan för hur aktörer utifrån denna påverkansplattform kan arbeta för att öka medverkan i Horisont 2020

Mål och nytta med Vattenplattformen:

  • Öka medverkan i kommande utlysningar inom Horisont 2020
  • Öka förståelse och engagemang hos svenska vattentjänstföretag för EU:s arbete inom vattensektorn
  • Realisera de innovationsområden som vattensektorn gemensamt identifierat i Vattenvisionen

Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020. Horisont 2020 har tre prioriteringar:

  • Spetskompetens – Excellent Science
  • Industriellt ledarskap – Industrial Leadership
  • Samhälleliga utmaningar – Societal challenges

Utlysningarna stänger vid olika tillfällen. Undersök noga vilket datum som är deadline för den utlysning du är intresserad av. Denna information hittas i "Work program" för respektive prioritering.

Mer information om programmet och alla officiella dokument hittas på EU-kommissionens hemsida för Horisont 2020.

Erbjudande från Vattenplattformen

Vattenplattformen erbjuder stöd för att underlätta arbete med  ansökningar till H2020. Stödet omfattar ett bidrag på högst 25 000 kr per ansökan och kan användas till omkostnader för lokaler med mera som krävs för att samla personer som tillsammans ska ta fram en ansökan. Bidrag lämnas till aktiviteter som genomförs under perioden 2017-12-15 till 2018-02-28. Ansökningar hanteras fortlöpande.  Bidraget söks genom att skicka en förfrågan till daniel.hellstrom@svensktvatten.se.