Hoppa till huvudinnehåll

Vattenplattformen

Aktörer inom vattensektorn skapade den Svenska Vattenplattformen som en fortsättning från arbetet med Vattenvisionen. Vattenvisionen är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige.

Syfte med Vattenplattformen:

  • Skapa en nationell plattform för vatten med en bred förankring inom vattensektorn
  • Utveckla och ta fram form, kommunikationsplan, riktning och plan för hur aktörer utifrån denna påverkansplattform kan arbeta för att öka medverkan i Horisont 2020

Mål och nytta med Vattenplattformen:

  • Öka medverkan i kommande utlysningar inom Horisont 2020
  • Öka förståelse och engagemang hos svenska vattentjänstföretag för EU:s arbete inom vattensektorn
  • Realisera de innovationsområden som vattensektorn gemensamt identifierat i Vattenvisionen

Horisont 2020 – EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. Horisont 2020 (Horizon 2020), består till skillnad mot det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, FP7, av endast ett specifikt program. Horisont 2020 har tre prioriteringar:

  • Spetskompetens – Excellent Science
  • Industriellt ledarskap – Industrial Leadership
  • Samhälleliga utmaningar – Societal challenges

Utlysningarna stänger vid olika tillfällen. Undersök noga vilket datum som är deadline för den utlysning du är intresserad av. Denna information hittas i "Work program" för respektive prioritering.

Mer information om programmet och alla officiella dokument hittas på EU-kommissionens hemsida för Horisont 2020. Du kan även ta kontakt med Vinnovas nationella kontaktpersoner för Horisont 2020 om du vill ha mer information.

Vinnova har beviljat 1 miljon kronor i stöd för plattformsarbete från juni 2014 och två år framåt. Beviljat stöd är baserat på ansökan inskickad 140327 (pdf). Inför ansökan genomfördes ett plattformsmöte med brett deltagande, se presentationer (pdf) och sammanfattning av diskussioner (pdf).