Hoppa till huvudinnehåll

Vidareutveckling av MRA-verktyget, Fas 1

Våren 2014 sammankallade forskargruppen DRICKS på Chalmers till en användargrupp för Mikrobiell riskanalys (MRA) bestående av representanter från drickvattenproducenter i Stockholm, Göteborg, Skåneregionen, konsulter och forskare. Arbetsgruppen har identifierat behovet av vidareutveckling av det svenska MRA-verktyget. Kortsiktigt behöver en rad modelljusteringar göras av beräknings- och användarmässig karaktär (buggfixar). Långsiktigt bör en behovsanalys göras av hur MRA-verktyget används i dagsläget och hur användare önskar att verktyget ska utvecklas. Syftet med ansökningen är att vidareutveckla det befintliga MRA-verktyget till ett välfungerande verktyg som både kan bygga på den senaste internationella forskningen och som motsvarar mot det lokala behov som finns hos svenska dricksvattenproducenter. Denna ansökan omfattar arbetet med en omvärldsanalys (litteraturgenomgång och sammanställning av andra verktyg som tagits fram i bland annat Norden för MRA) och en behovsanalys, för att åtgärda kända behov och buggar i det befintliga MRA-verktyget samt starta utveckling av modellen och dess användargränssnitt som svarar mot behoven i den genomförda behovsanalysen. Arbetet inkluderar även programmering (i Analytica) vilket genomförs av den redan formerade arbetsgruppen. Arbetet leds av Chalmers och kommer att utföras under våren 2015.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
14-121
Projektledare:
Thomas Pettersson
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
238 000 SEK
Projektets totala kostnad:
400 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-12-31