Hoppa till huvudinnehåll

Vattenprovtagning i utbrottssituationer

Cryptosporidium-utbrotten 2015 i samband med kosläpps-evenemang beskrivs ur dricksvattenperspektiv. Förslag till plan för provtagning och analys vid utbrott och potentiella utbrott tas fram. Vid aktuella händelser med potential för att fylla kunskapsluckor om dricksvattenriskerna finns en pott på 55 kkr för att finansiera provtagning och analyser som kan bidra med viktig kunskap och som inte blir utförda annars.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
15-120
Projektledare:
Olof Bergstedt
Organisation Projektledare:
Kretslopp och vatten, Göteborg
Totalt beviljad finansiering av SVU:
55 000 SEK
Projektets totala kostnad:
110 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-12-31