Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär det att bedriva VA i egen kommunal förvaltning

VA sektorn i Sverige står inför en rad olika utmaningar framöver bl.a. generationsskifte, ökad efterfrågan på tjänster och ökad krav på kvalitet samt förnyelse och investeringar i infrastruktur. Som ett led i att möta dessa utmaningar har det blivit allt vanligare att nya organisationslösningar för tillhandahållandet av VA tjänster implementeras, t.ex. samverkan mellan kommuner i bolag eller förbund. Vad som emellertid ofta glöms bort är att majoriteten av de svenska kommunerna fortfarande bedriver VA i egen kommunal förvaltning. Syftet med den här föreslagna studien är därför att: Att undersöka kommuner som bedriver VA i egen kommunalförvaltning och denna organisatoriska lösnings för- respektive nackdelar samt motiven bakom valet att driva VA i egen förvaltning. Syftet är även att analysera effekten av valet av egen förvaltning och ställa dessa effekter mot de utmaningar den svenska VA sektorn står inför idag. Tanken är att studera detta genom att göra fallstudier av åtta till tio olika organisationsformer och därefter göra en systematisk analys och jämförelse av effekterna av de olika lösningarna samt att ställa resultat av denna studie gentemot tidigare genomförd organisations studie av alternativ till egen förvaltning, (Thomasson, 2013).
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
14-120
Projektledare:
Anna Thomasson
Organisation Projektledare:
Kefu, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
371 000 SEK
Projektets totala kostnad:
371 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-09-15