Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av operationella strategier och dynamiskt analysverktyg med fokus på energieffektivisering av avloppsreningsverk

​Målet med projektet är att utveckla ett verktyg för att analysera hur avloppsreningsverk kan öka sin effektivitet, både avseende resurser och energi, och samtidigt producera större energimängder än idag. Detta måste ske utan att försämra reningskvalitén avseende det utgående vattnet. Det finns en stor potential att förändra driften av dagens avloppsreningsverk så att dessa blir energiproducenter snarare än konsumenter. Den energi som produceras vid ett avloppsreningsverk bidrar dessutom till ett mera uthålligt samhälle eftersom avloppsslam representerar en kolneutral energikälla. För att nå målet kombineras avancerad datormodellering och en djup förståelse för de grundläggande processerna i ett avloppsreningsverk med sofistikerade hjälpmedel för resultatutvärdering. För utveckling av verktyget utnyttjas det existerande IWA BSM2 som grund. Genom att utnyttja reglering och optimering skall förbättrade driftstrategier utvecklas och dessutom kunna utvärderas för såväl befintliga som nya typer av processer för avloppsvattenrening. Projektet har definierats och kommer även att utföras i nära samarbete​ med flera organisationer inom VA-sektorn. Praktiska fallstudier är en integrerad del av projektarbetet. Det färdigutvecklade analysverktyget blir av stort vetenskapligt värde men också ett viktigt och omedelbart användbart redskap för VA-branschen, i såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv, för att möta de framtida utmaningarna avseende uthållig avloppsvattenrening.

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
10-106
Projektledare:
Ulf Jeppsson
Organisation Projektledare:
LTH
Totalt beviljad finansiering av SVU:
2 050 000 SEK
Projektets totala kostnad:
8 336 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2013-08-16