Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av ny provningsmetod för elektromuffsvets

Haverier på nylagda PE-ledningar är en stor kostnadspost för Sveriges ledningsnätsägare. Mycket arbete har de senaste åren lagts på att lyfta dessa problem och att genom kvalitetssäkring undvika haverier i förtid. Procedurprov av svetsar utfört av ett oberoende provningsinstitut har blivit allt vanligare och är ett bra första steg i kvalitetssäkringsarbetet. Ett sådant procedurprov utförs innan ledningen läggs och ett godkänt resultat visar att procedur, parametrar, svetslag, material, maskiner etc. fungerar, d.v.s. ledningen har goda förutsättningar att hålla hög kvalitet. Det finns ett antal vedertagna standardiserade provningsmetoder som kan användas vid procedurprovning. 4S Ledningsnät har valt att prova enligt SS-EN 12814-4 Provning av svetsförband i konstruktioner utförda av formvaror av termoplast. I en tidigare jämförande studie finansierad av 4S och utförd av Swerea KIMAB påvisade den störst potential av de tillgängliga metoderna. Ett av problemen med denna provningsmetod, liksom de övriga metoderna, är att godkännandet ligger i en subjektiv bedömning. De standarder som specificerar acceptanskriterium anger ”sprött” eller ”duktilt” brottbeteende som bedömningsgrund, utan att specificera på vilken nivå materialet ska vara sprött eller duktilt. Denna bedömning görs genom att studera brottytorna visuellt och uppskatta andelen sprött respektive duktilt brottbeteende. Bedömningen beror bland annat på om mikroskop används, och i så fall med vilken förstoringsgrad. Repeterbarheten vid denna bedömning kan bli ifrågasatt vid eventuellt garantiåtagande av entreprenör. Detta projekt syftar till att ta fram en bättre definierad provningsmetod för förstörande provning av elektromuffsvetsar där subjektiva bedömningar inte förekommer. Förutom att procedurprovningen förenklas och förbättras kan metoden även användas för att ranka produkter på marknaden.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
16-101
Projektledare:
Fredrik Johansson
Organisation Projektledare:
4S Ledningsnät
Totalt beviljad finansiering av SVU:
340 000 SEK
Projektets totala kostnad:
685 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-06-30