Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av elektronisk tunga och andra onlinesensorer ---

Projektet syftar till att utvärdera onlinesensorer för tidig detektion av kemiska och biologiska föroreningar i dricksvattennätet. Idag kontrolleras tryck, flöde samt några andra parametrar som ger en bra överblick över den kontinuerliga driften så att större läckor eller driftstörningar upptäcks tämligen snabbt med övervakningssystemet. Genom att tillföra onlinesensorer som mäter vattenkvaliteten samt fusionera detta med data från redan befintliga sensorer finns möjlighet att snabbt upptäcka och lokalisera en föroreningskälla. En elektronisk tunga kan detektera låga koncentrationer av fekal påverkan direkt i dricksvattnet utan föregående preparation och är därmed en god kandidat för en enkel och relativt billig online kvalitetssensor. Denna sensor kommer att testas på några punkter längs dricksvattennätet. På en av dessa punkter kommer även andra onlinesensorer såsom flödescytometer och elektronisk näsa utvärderas. Utifrån testerna och utvärderingen kommer rekommendationer att ges för hur framtida diagnostik- och varningssystem kan implementeras i driftsystemen. I projektet samarbetar forskare och företag verksamma inom vattenbranschen tätt med de kravställande dricksvattenproducenterna för att ge bästa möjliga effekt.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
15-115
Projektledare:
Helena Stavklint
Organisation Projektledare:
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Totalt beviljad finansiering av SVU:
750 000 SEK
Projektets totala kostnad:
3 445 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-03-15