Hoppa till huvudinnehåll

Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk

Sverige har idag krav på långtgående fosforrening för landets avloppsreningsverk. Samtidigt finns krav från regeringen på hållbar återföring av näringsämnen, framförallt fosfor, från avlopp. Fosforrening sker idag vanligtvis via kemisk fällning men ett trettiotal svenska verk drivs idag med biologisk fosforavskiljning. Av dessa 30-talet reningsverk har ett 10-tal en process som innefattar någon typ av sidoströmshydrolys (SSH). Bristen på dimensionering och uppföljning av SSH-reaktorer i Sverige gör att det idag är oklart hur långtgående fosforrening man faktiskt kan uppnå med en SSH-process och hur man bör dimensionera och optimera driften. I detta projekt vill vi ändra på detta genom att (1) utbilda kommuner i hur de kan följa upp och optimera sin SSH-process (2) kartlägga dimensionering, drift och funktion på de SSH-processer som finns i drift i Sverige idag och utifrån dessa data identifiera en ”optimal” dimensionering och drift av SSH samt (3) genom testkörningar verifiera de identifierade ”optimala” driftförhållandena och vid behov vidareutveckla dessa. Resultatet blir nya riktlinjer för dimensionering och drift av SSH-reaktorer samt en utökad kunskap inom deltagande kommuners driftorganisationer. Projektet kommer vara ett samarbete mellan Håbo kommun, Lunds Tekniska Högskola och Sweco. En del av aktiviteterna i projektet kommer att ske inom ramen för bio-P-nätverket. Sweco har tidigare dimensionerat en ny avloppsreningsanläggning i Bålsta, Håbo kommun, som innefattar biologisk fosforavskiljning med SSH.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
14-126
Projektledare:
Tobias Salmonsson
Organisation Projektledare:
Håbo kommun
Totalt beviljad finansiering av SVU:
500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 100 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-03-31