Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatering av systembeskrivning Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande

Systemet med Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande (FÅ) har drivits i Avfall Sveriges regi sedan 2007. Verksamhetsutövare med anläggningar för biogasproduktion och uppgradering kan på frivillig bas ansluta sig till systemet för att inventera och bestämma sina utsläpp av metan. Ett antal avloppsreningsverk har anslutit sig till systemet, både med och utan hantering av biologiskt avfall. Systemet ska framöver drivas i samarbete mellan Avfall Sverige och Svenskt Vatten.Eftersom det görs så stora förändringar behöver systembeskrivningen omarbetas fullständigt. Några större punkter gäller samarbetet mellan Avfall Sverige och Svenskt Vatten samt systemgränser och dess koppling till HBK Hållbarhetskriterier. Speciellt fokus läggs på systemgränserna för reningsverk och långtidslagringen av torrslam.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
18-102
Projektledare:
Magnus Andreas Holmgren
Organisation Projektledare:
Uppdatering av systembeskrivning Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande
Totalt beviljad finansiering av SVU:
60 000 SEK
Projektets totala kostnad:
120 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-11-30