Hoppa till huvudinnehåll

Täthet hos flänsförband – del 2

Ansökan ligger inom det av SVU prioriterade området ”Rörnät och Klimat” och projektets inriktning ligger inom ”kvalitet och materialval”. Flänsförband för fogning av polyetenrör av stora dimensioner (300 mm och uppåt) har ofta fått läckage efter en tids användning. Konsekvensen blir dyra åtgärder som efterdragning av förband eller byte av packningar hos rör som ligger nedlagda i mark eller sjöar. Ett problem är att den finns ett antal leverantörer av enskilda komponenter till flänsförbanden med olika utgångspunkter. Det saknas konsistent, öppen information och leverantörer eller projektingenjörer med ibland otillräcklig kunskap om mekaniken hos flänsförbandet får svårt att göra korrekta val av produkter och monteringskrav. Föreslaget projekt syftar till att undersöka täthet hos andra typer av flänsförband än de som under-sökts i ett tidigare projekt. Projektet utgör en byggsten för ett framtida kvalitetssäkrat rörnät. Ledningsägarna behöver bättre underlag för val av komponenter till flänsförband, så att dessa förblir täta under ledningarnas tänkta livslängd på 100 år. Tre olika typer av förband skall studeras: Polyetenrör med lösfläns mot stålfläns, polyetenrör med bordringspaket mot stålfläns och stålfläns mot stålfläns. I projektet används tre olika typer av packningar: Planpackning, gummipackning med stålkärna samt gummipackning med stålkärna och integrerad O-ring. Tre laboratorieuppställningar byggs upp med de tre typerna av flänsförband som skall analyseras. Packningar sätts dit och förbanden dras åt successivt varefter täthet undersöks. Ett efterföljande täthetsprov görs under 1-2 veckors tid. Betydelsen av efterdragning studeras. Finita elementmetoden används för att byggas upp matematiska modeller av förbanden med en större dimension 630 mm och en mindre 315 mm. Materialdata för polyeten och gummi kommer att tas fram. Relaxationsförloppet studeras genom att kontakttrycket och deformation analyseras vid olika tidpunkter. Efterdragning simuleras också.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
14-116
Projektledare:
Jan Henrik Sällström
Organisation Projektledare:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Totalt beviljad finansiering av SVU:
550 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 110 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-03-31