Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan vid kris - hur arbetar kommuner?

Syftet med studien är att med fokus på vattenförsörjning undersöka hur kommuner arbetar såväl internt inom kommunen och mellan olika kommunala verksamheter, som externt med aktörer utanför kommunens egen organisation med krisberedskap. Jag vill även i studien undersöka vilka förutsättningar olika kommuner har att arbeta med krisledning i förebyggande syfte, om förutsättningar för att arbeta med krishantering skiljer sig åt mellan kommuner och i så fall vad den här skillnaden beror på.
 
Frågeställningar att besvara:
Hur ser kommunernas krisberedskap ut?
Vilka planer och rutiner har kommunen för sin krisberedskap?
I vilken utsträckning tar kommunen hänsyn till behov av samverkan med olika aktörer i sin plan och de rutiner som finns?Lever kommunerna upp till kraven i lagstiftningen kring krisberedskap.
Finns det någon skillnad mellan kommuner när det gäller krisberedskap och förekomsten av planer och rutiner och om skillnader finns vad beror de på?
 

 

 

Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
18-103
Projektledare:
Anna Thomasson
Organisation Projektledare:
Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
152 500 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-04-15