Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för modellering av dag- och spillvattensystem

Modellering av dag- och spillvattenledningsnät är en omfattande process, vilket medför att beställarens syfte och mål med projektet kan uppfyllas av modellören på olika sätt, och olika vägval kan göras vad gäller metodik för att nå slutmålet. Härmed kommer modelluppbyggnad, beskrivning av hydrologi och hydraulik, regnmätningar, flödesmätningar, modelleringsmetodiken, simuleringsmetodiken, dataanalys m.m. till att spela viktiga roller. Val av olika metoder kan ge stora skillnader i resultat. Olika metoder och olika förväntningar från olika beställare, konsulter och modellörer gör modelleringsresultat svåra att bedöma kvaliteten på. Modelleringsmetoderna och teknikerna är brett varierande. Det är svårt att peka på en enskild metod som är bäst och närmast verkligheten. Exempel från olika modellörer visar, att det finns olika sätt att beskriva och analysera en modell. Man kan träffa på fullständigt olika resultat och lösningar, baserat på samma modell. Målet är att ta fram en Svenskt Vatten Utveckling-rapport, som ska hjälpa beställare med att beställa rätt modell och modellören att lägga sig på rätt nivå. I rapporten samlas förväntningar på, och underlag till kravspecifikationer för, hydrauliska modeller. Beställarens behov och experternas kunskap möts för att beskriva och utveckla hydraulisk modellering. Syftet är att höja standarden, ge riktlinjer för tekniska minimikrav, skapa en gemensam grund för att höja ambitionsnivån hos både beställare och modellör, reducera arbetstid samt producera resultat med högre kvalitet för att kunna göra rätt investeringar.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
14-117
Projektledare:
Daniel Blomquist
Organisation Projektledare:
Sweco Environment AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
300 000 SEK
Projektets totala kostnad:
500 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-10-01