Hoppa till huvudinnehåll

Rening från svårnedbrytbara ämnen – omvärldsbevakning och kunskapssammanställning

De första fullskaleanläggningarna för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara ämnen finns framför allt i Schweiz och Tyskland. Genom att ta del av erfarenheter från dessa och andra länder kan värdefulla kunskaper överföras till Sverige. En central uppgift är att beskriva hur olika typer av svenska reningsverk kan kompletteras med det som ibland benämns som avancerad rening och i de flesta fall avser tekniker baserade på ozon eller aktivt kol. En sådan beskrivning är en viktig förutsättning för framtida bedömningar av vilka reningsinsatser som kan uppnås till vilka kostnader.

Den föreslagna studien utgör en kunskapssammanställning i syfte att beskriva olika fullskaletillämpningar för rening från svårnedbrytbara ämnen i kommunalt avloppsvatten.
 
Projektet består av två delprojekt som rapporteras var för sig. Delprojekt 1 utgör en beskrivning av situationen i Schweiz och Tyskland. Till detta projekt hör en studieresa. Delprojekt 2 motsvarar en beskrivning av erfarenheter från andra länder, både i och utanför Europa. De båda delprojekten genomförs med fördel parallellt.

 

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
15-111
Projektledare:
Michael Cimbritz
Organisation Projektledare:
Lunds Tekniska Högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
174 250 SEK
Projektets totala kostnad:
640 500 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-01-29