Hoppa till huvudinnehåll

Regnintensitet i ett förändrat klimat i Sverige med data tillgängliga för användare

Projektet kompletterar och utvidgar den FoU-satsning som redovisats i SVU-rapport 2012-16: Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv. Ett av resultaten från det föregående projektet innebar, att regnintensitet med varaktighet från 5 minuter upp till ett dygn med utnyttjande av en formel kan kopplas till data från klimatscenarier. Den metodik, som därmed framtogs, kan utnyttjas i samband med föreliggande förslag till projekt. Projektet innebär främst att regnintensitetsdata och det framtida mönstret av regnintensitet över Sverige tas fram med utgångspunkt från IPCC:s nya utsläppsscenarier samt att ett Internetbaserat system konstrueras för att underlätta för användare främst inom VA-sektorn att ladda ned relevanta regnintensitetsdata.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
14-105
Projektledare:
Claes Hernebring
Organisation Projektledare:
DHI Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
428 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 118 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-07-01