Hoppa till huvudinnehåll

Reduktion av mikroföroreningar med membran och granulerat aktivt kol (GAK)

Kalmar Vatten AB vill genom drift av en pilotanläggning undersöka och utvärdera en kombination av ultrafiltrering och ett filter med granulerat aktivt kol som efterpoleringssteg för att reducera fosfor, bakterier och mikroföroreningar ut från Kalmar avloppsreningsverk.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
16-122
Projektledare:
Fredrik Jonsson/NN
Organisation Projektledare:
Kalmar Vatten AB/Lunds Tekniska Högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
350 000 SEK
Projektets totala kostnad:
2 804 100 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-12-31