Hoppa till huvudinnehåll

Rapport från konferensen European Nutrient Event i Basel 18-19 Oktober 2017

Projektet innehåll är att närvara på ovan nämnd konferens, samt lyssna på alla föredrag den 18-19 oktober. På em den 19 oktober kommer två av fem parallella tematiska workshops bevakas personligen (den andra av Emma Lundin). Efter konferensen kommer en rapport på ca 20 sidor att skrivas, som remissas till VASYD (Hans-Bertil Wittgren och Christoffer Gruvberger) samt därefter skickas in till SVU. Rapporten kommer att innehålla sammandrag av alla föredrag samt om möjligt även personliga reflektioner över det som presenteras.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
17-116
Projektledare:
Bo von Bahr
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
22 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-06-30