Hoppa till huvudinnehåll

Pilotstudie av en jonbytesprocess kombinerat med ozon, ultrafilter och aktivt kol för en effektivare och mer klimatanpassad dricksvattenproduktion

I detta projekt ämnar Stockholm Vatten och Norrvatten att, i pilotskala, undersöka och utvärdera en jonbytesprocess, kombinerad med ozon, ultra- och aktiva kolfilter, att använda vid dricksvattenproduktion. Målet är att öka borttagningen av naturligt organiskt material (NOM) för att höja barriärverkan mot kemiska och mikrobiologiska föroreningar, med bibehållen eller ökad biostabilitet (dvs. utan ökning av biotillgängligt organiskt material och mikrobiell tillväxt) jämfört med dagens rening. Detta är av särskild betydelse då halterna NOM de senaste decennierna har ökat i många råvattentäkter och organiskt material kan ha flertalet negativa effekter under produktion av dricksvatten såsom igensättning aktiva kolfilter och bildning av potentiellt skadliga desinfektionsbiprodukter. Eftersom sammansättningen av NOM påverkar hur effektivt det kan avskiljas och selektivitet i borttagningen är processpecifik ska metoder som mäter detta implementeras på plats. Vi kommer även att undersöka samband mellan NOMs sammansättningen och dess biotillgänglighet, mikrobiell tillväxt samt borttagning av organiska miljöföroreningar. Syftet med ansökan är att möjliggöra en mer utförlig utvärdering av den nya processlösningen, utöver de rutinparametrar som redan mäts i vattenverk, för att på så sätt kunna utvärdera 1) kvantitativ och kvalitativ borttagning av NOM, 2) det behandlade vattnets biostabilitet, 3) avskiljning av mikroorganismer (mikrobiell barriärverkan) och 4) reduktion av andra särskilt prioriterade miljöföroreningar (kemisk barriärverkan). Särskilt fokus ligger på att identifiera analytiska metoder som ger tillräckligt mycket information för att svara på alla frågeställningar till ett rimligt pris samtidigt som de är relativt enkla att utföra och tolka resultat ifrån så att metodiken kan användas även av personal på vattenverk som saknar specialkompetens. Metoderna ska evalueras genom provtagning i nuvarande process och sedan appliceras för att utvärdera pilotstudien.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
16-104
Projektledare:
Elin Lavonen
Organisation Projektledare:
Stockholm Vatten och Norrvatten
Totalt beviljad finansiering av SVU:
750 000 SEK
Projektets totala kostnad:
7 060 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-06-30