Hoppa till huvudinnehåll

Per- och polyfluoralkylerade ämnen (PFAS) i dricksvatten reningsmetoder och praktisk tillämpning

Målet med projektet är att skriva en rapport om effektiviteten av olika behandlingstekniker för att rena rå- och dricksvatten från högfluorerade alkylämnen (PFAS). PFAS är globalt spridda miljöföroreningar med mycket hög persistens samt bioackumulerande och toxiska egenskaper. PFAS återfinns även i ytvattenförekomster som Mälaren, en av de viktigaste källorna i svenska dricksvattenproduktionen (Järnberg et al., 2007). Det finns uppskattningar som tyder på att omkring 4000 PFAS är i bruk på den globala marknaden (KemI, 2015). Livsmedelsverkets riktvärde för PFAS i dricksvatten har fastställt till 90 ng L-1 för summan av 11 olika PFAS.Nuvarande konventionella behandlingstekniker, så som filtrering, koagulation, UV-strålning eller ozonbehandling, är inte anpassade för att avlägsna PFAS. Filter med granulärt aktivt kol (GAC) har visat sig adsorbera en rad organiska miljöföroreningar. För PFAS visar dock de flesta typer av GAC relativt korta genombrottstider för substanser med kort kolkedja (Merino et al., 2016).I detta projekt kommer en rapport att sammanställas för att beskriva nuvarande reningsmetoder och deras effektivitet för PFAS i dricksvatten. En omfattande litteraturstudie kommer att genomföras, där fokus ligger på vetenskapliga publikationer som utvärderar tekniker som används i Sverige och i andra länder. Ett kapitel ska beskriva nya, lovande tekniker som kan vara av värde för framtida dricksvattenbehandling. Även socioekonomiska aspekter, som t.ex. kostnader och energiförbrukning, kommer att diskuteras. Järnberg, U., Holmström, K., van Bavel, B., Kärrman, A., 2007. Perfluoroalkylated acids and related compounds (PFAS) in the Swedish environment. KemI, 2015. Occurrence and use of highly fluorinated substances and alternatives. Report.Merino, N., Qu, Y., Deeb, R. A., Hawley, E. L., Hoffmann, M. R. Mahendra, S., 2016. Degradation and removal methods for perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in water. Environ. Eng. Sci. 33, 615-649.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
17-102
Projektledare:
Lutz Ahrens
Organisation Projektledare:
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Totalt beviljad finansiering av SVU:
150 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-02-15